İktidar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Giderlerse gitsinler" dediği hekimler için yeni bir yasa tasarısı hazırladı. 36 maddeden oluşan ve sağlık alanında yeni düzenlemeler içeren yasa teklifi TBMM Başkanlığı’na sunulurken, teklifteki maddeler doktorların meslekten ihracına olanak tanıyor.

Erdoğan’ın “giderlerse gitsinler” diyerek gözden çıkardığı doktorlar, düzenlemeye ilişkin tepkilerini “Bu teklifle doktorlar hiçbir hastayı tedavi edemez. Böyle yasa olmaz. Çalışacak hekim bulamazsınız” sözleriyle eleştirdi. Söz konusu maddeye göre doktorlar “meslek icrası esnasında ölüme veya engelliliğe neden olmaksızın sağlığın kısa süreli ve geçici olarak bozulmasına yol açmak”, “personele, hastalara ve hasta yakınlarına fiili saldırıda bulunmak” gibi gerekçelerle meslekten 15 günden 3 yıla kadar men edilebilecek.

Torba teklifte yer alan 36. madde değişikliği ile ülkede aartık hekimliğin yaapılamaz hale geleceğine vurgu yapan doktorlar, "Komplikasyon bir rahatsızlığın, hastalığın veya tıbbi tedavi işleminin öngörülebilen istenmeyen etkileridir. Her tedavide bunlar olabilir. Bu teklifle doktorlar hiçbir hastayı tedavi edemez. Böyle yasa olmaz. Çalışacak hekim bulamazsınız” dedi.

"BU MESLEĞİ YAPMAYIN DEMEK"

Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, “Bu madde olduğu gibi geçerse doktorlar sağlık hizmeti veremez. Bu tamamen ‘Mesleği yapmayın’ demek. Her ameliyatın, her baktığımız hastanın, bir enjeksiyonun bile riski vardır. Bu riskleri biz hastaya anlatırız, onaylarını alırız ona göre ameliyat yaparız. Bu ifade çok muğlak. Bu şekilde kimse hasta bile bakmaz. Bu bizim kabul edeceğimiz bir durum değil” diye konuştu.

Ökten, teklifte yer alan “personele, hastalara ve hasta yakınlarına fiili saldırıda bulunmak” maddesiyle ilgili de “Bugüne kadar hiçbir hekim ya da sağlık çalışanının hastaya ya da hasta yakınına şiddet uyguladığını görmedim. Tam tersi bir durum olmuştur. Sağlık çalışanına şiddetini durduracaklarına böyle bir madde ekliyorlar. Bize karşı şiddet var, bizi şiddetten korumaları gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.

"DEFANSİF HEKİMLİK ORTAYA ÇIKAR"

CHP Kütahya Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Ali Fazıl Kasap tasarıyı “Cumhurbaşkanı tarafından ‘Giderlerse gitsinler’ şeklinde bir algı oluşturulmuştu. Hekim ile hasta arasındaki ilişkiyi de etkiler. Hekim hastadan kaçınır. Defansif hekimlik denen şey ortaya çıkar. Sağlık sistemini berbat ettiler. Bu durum hekim göçünü artıracaktır. Kanun teklifiyle gelen ceza uygulamaları hekimleri meslekten usandıracak hale getirmiştir. Hekimlerin, hekimlik yapmalarına mani olacak bir tasarıdır. Hekimi cezalandıran bir tasarıdır. Hekimler hipokrat yemini etmişlerdir” sözleriyle eleştirdi.

"DOKTORLAR SİNDİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Tabip-Sen’den konuya ilişkin yapılan açıklamada teklifin herhangi bir durumda olabilecek tüm yan etki ve komplikasyonları doktorların sırtına yüklediği, doktorların günah keçisi ilan edildiğine vurgu yapıldı.

Açıklamada “Her yöne çekilebilecek, netliği belli olmayan, hekimlerin üzerine yeni bir Demokles kılıcı sallayacak, baskı ve sindirme aracı olacak madde ve düzenlemeleri reddediyoruz. Hekimlikte birçok tedavi sırasında hastada kısa ve geçici sağlık problemleri olabilir. Bunu dahi madde olarak düzenlemeye koymak; sahadan ve hekimlikten bihaber olmak, hekimlere karşı nefret duygusu barındırmak demektir. Bu maddeler acilen düzenlemeden çıkarılmalıdır. Hekimlik mesleğine hakaret sayılan bu maddelerin kabul edilmesi halinde, hukuki zemine taşıyacağımızı ve meslek onurumuz için eylem kararı alacağımızı belirtmek istiyoruz” denildi.

TEPKİ ÇEKEN MADDELER ŞÖYLE:

Söz konusu maddede meslek icrasının 15 günden 3 yıla kadar yasaklanmasını gerektiren maddeler şu şekilde yer aldı:

Usulüne uygun olarak alınmış uzmanlık veya sertifika ve benzeri yetki belgesi olmaksızın meslek veya uzmanlık alanı dışında tıbbi uygulamalarda bulunmak veya kendini böyle tanıtmak,

Meslek icrası esnasında ölüme veya engelliliğe neden olmaksızın sağlığın kısa süreli ve geçici olarak bozulmasına yol açmak,

Meslek icrası esnasında bir kişinin ağır engelliliğine veya ölümüne neden olmak,

Personele, hastalara ve hasta yakınlarına fiili saldırıda bulunmak,

Meslek icrasına ilişkin mevzuata aykırı işlem ve uygulama yapmak,

Sağlık mesleğinin icrasından doğmakla birlikte meslekten sürekli olarak men cezası verilmesini gerektirmeyen ceza hukuku kapsamında bulunan suçları işlemiş olmak.

Editör: Yadigar Hanım