Suriyelilerin göçü kitlesel bir göçtür ve normal bir göç değildir. Bu kişiler, göç hukukuna göre göçmen veya mülteci değil, geçici sığınmacı adı altında getirilen kalıcı sığınmacılardır. Hukuken kalıcı hale gelen sığınmacı, yok hükmündedir. Suriyeli kalıcı sığınmacıları, herhangi bir gerekçe göstermeden gönderme hakkımız vardır. Ancak bu kişiler, gitmek üzere değil, kalmak ve bu toprakları silahsız işgal etmek üzere getirilen emperyalistlerin oyuncaklarıdır.

Bir milyonu aşkın Afganlar ise göç hukukunda düpedüz kaçak göçmendir. Hangi ülkede kaçak göçmen yakalanır da gönderilmez? Hangi ülkede sayıları bir milyonu aşan kaçak göçmen vardır? Üstelik hangi ülkede kaçak göçmenler iş bulabiliyor, çalışıyor, burada evleniyor, ev sahibi oluyor ve ellerini kollarını sallayarak gezebiliyor?

Afganlar, göç mevzuatına göre kaçak göçmendir. Göç hukukuna göre, kaçak göçmen yakalanır yakalanmaz ülkesine iade edilir. Sormazlar mı adama? Bu Afgan kaçak göçmenleri ülkemize kim veya kimler getirdi? Amerika ile Türkiye arasında göçle ilgili gizli bir anlaşma mı var? Böyle bir anlaşma varsa kamuoyundan neden gizleniyor? Böyle bir anlaşma söz konusu değilse, bu göçmenler ellerini kollarını sallayarak sınırdan nasıl geçebiliyor? Bu Afganlar, diyelim ki insan kaçakçıları marifetiyle bir şekilde girdiler. Bu girenler neden ülke içerisinde yakalanıp sınır dışı edilmiyor? Bu insan tacirleri ile neden gerekli mücadele yapılmıyor? Bu soruları daha da çoğaltabiliriz.

Açılım sürecinin başladığı tarihlerde Ermeni Açılımı yapılmak istendi. Ermenistan bu açılıma sıcak bakmadığı için açılım gerçekleşmedi. O tarihlerde Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yüz bin kaçak Ermeni göçmenin olduğunu söyleyerek, "Bunları yurtlarına geri gönderelim mi?" diye Ermeni yönetimine seslenmişti. Neden gönderilmiyorlar? Aradan geçen bunca yıl sonra bunların sayıları kaç oldu acaba?

Kalabalık göçmelerden, Yükseköğretim Kurumunun resmi rakamlarına göre ülkemizde sayıları bir milyonu aşkın Afrikalı öğrenci bulunmaktadır. İktidarın yumuşak Afrika politikası, Afrikalı öğrencilere sağlanan burslar ve yardımlar Afrikalı öğrenciler için ülkemizi cazip hale getirmiştir. Bu öğrencilerin de büyük bir çoğunluğu, kendi ülkelerinden daha iyi ekonomik ve sosyal şartlara sahip olan ülkemizden gitmemektedir. Yani öğrenciler de kalıcı durumdadır.

Dünyanın hangi ülkesinde bu kadar göçmen vardır? Dünyadaki göçmenlerin %20’si ülkemizde yaşamaktadır.

1. Bu kitlesel göçün önüne neden geçilmiyor?
2. Türkiye Cumhuriyeti Devleti göç konusunda aciz mi kalıyor?
3. Göç hukukuna göre gönderilmelerinde hiçbir mahsur olmayan bu kaçak göçmenler neden gönderilmiyor?
4. Bu kaçakları bu ülkeye getiren kim veya kimlerdir?
5. Ülkemizde beka sorunu haline gelen, ülkemizin en öncelikli meselesi olan bu göçmenler kimler tarafından korunup kollanmakta ve hiçbir dirençle karşılaşmamaktadır?
6. İddiam odur ki, ülkemiz tarihte olduğu gibi bu göç yoluyla bölünmek istenmektedir.
7. Suriyelilerin getirilmesindeki maksatlardan biri ise o bölgede kurulmak istenen PKK devletine alan açmak ve hiçbir dirençle karşılaşmamalarını sağlamaktır. Nihayetinde olmadı mı?
8. Ülkemizde bulunan kaçak göçmen, sığınmacı, mülteci, mülk edinerek vatandaşlık almış kimselerin sayıları neden kamuoyunca paylaşılmamakta ve gizli tutulmaktadır?
9. Göçle ilgili bilgilerin sağlanmasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin menfaati nedir?