İran Cumhur Başkanı suikasta mı kurban gitti? BOP de plan değişikliğine mi gidildi? İran üst düzey yöneticilerine yapılan bunca suikastla, İran bir serüvenin içine mi çekilmek isteniyor? MOSSAD ve CIA İran da bir iç karışıklık çıkarmayı mı planlıyor,  Yoksa  mevcut yönetime içeriden bir darbe mi planlanmaktadır? Bu suikastlar de amaç, İran’ı nükleer silah kullanmaya zorlamak mı? Yoksa Orta Doğuda büyük bir coğrafyayı içine alacak yeni bir savaşın fitili mi ateşlenmek isteniyor?

Bu ve buna benzer birçok soru cevap beklemektedir.

Türkiye bu sorulara verilecek cevapların neresin de? MOSSAD ve CIA’nın bu sorularla açığa çıkan ortak operasyonları ile yapılan planlamada, Türkiye ye hangi rolü biçtiler? Türk Cumhuriyeti toprakları üzerinde Büyük İsrail projesinin hangi uydu devletleri kurulmak isteniyor? BOP tıkır tıkır işlemekte, her gün de belli bir mesafe almaktadır. Maalesef Orta doğu ülkelerinin yöneticileri bu tehlikeye karşı, gerekli önlem alamamışlar, bu ortak düşmana karşı ortak bir tavır belirleyememişlerdir. Bu ortak hareket edemediklerinden kaynaklanmaktadır.

AKP iktidarının ilk icraatlarından bir, Suriye sınırındaki ki mayınların temizlenmesi, 2003 yılında ikiz yasaların mecliste kabul edilmesi, bunları takip eden yıllarda ise ülkenin, Suriye’den gelen bir düzensiz ve kitlesel göç dalgası ile karşı karşıya bırakılması, sizce tesadüf müdür?          

Afganistan da 20 yıl kalan ABD’nin Afganistan’dan çekilmesi ile, Afganistan’dan bir milyonun üzerinde kaçak göçmenin ülke sınırlarını rahatlıkla geçip girmesi de mi tesadüftür. Türkiye’nin Afrika ülkeleri ile yumuşak ilişkileri, Afrika’nın çeşitli ülkelerinden gelen öğrencilere burs verilmesi, Afrikalı öğrenciler açısından Türkiye’nin Cazibe Merkezi haline getirmesi neticesinde, bir milyonun üzerinde Afrikalı öğrencinin ülkemize de olması damı tesadüftür?
     
Orta Doğunun en büyük iki ülkesi İran ve Türkiye’nin bir çok konuda istemeyerek de olsa mecburiyetten birlikte hareket etmesi, Iranın Amerika ile yıllardır süren düşmanca ilişkileri, İran’ı geleceğin süper gücü haline gelmekte olan Çin ve Rusya ile Amerikan politikalarına karşı ortak hareket etmeye mecbur etmiş olması, gelecekte, Amerika’nın süper güç olma özelliğini Çine kaptıracağını hissetmekte olan Amerika Orta Doğuyu yeniden dizayn etmek istemektedir. Bunun yolu da Türkiye ve İran’dan geçtiğini bilen Amerika Türkiye ve İran’ın gelişmesinin ve güçlü ülke olmalarını engellemek istemektedir. Bunun için yıllar önce planlanan ve son 15 yılda devreye sokulan BOP devreye sokulmuştur. Bu projede İran’ın ve Türkiye’nin bölünüp, kendi çıkarlarına hizmet edecek yönetimlerin oluşturulması istenilmektedir.

Günümüzün süper gücü Amerika, bu emperyal gücünü Çine kaptırmamak için Rusya’yı Ukrayna ya saldırttı. Birçok Arap ülkesinde Arap baharı adı altında iç karışıklıklarla Orta Doğuyu istikrarsızlaştırdı. Amerika Orta Doğu da hem sömürüsüne devam etmek hem de Çin’in önüne geçmeyi planlanmaktadır.

Bu planın gerçekleşmesinin yolu da Türkiye ve İran’dan geçmektedir.

Yukarıdaki sorularda aranan cevap başta İran ve Türkiye’nin parçalanması, büyük İsrail in kurulması için gerekli uydu devletlerin kurulması,  Orta doğunun yeniden dizayn edilmesi, Orta Doğu da güç dengelerini Amerika’nın çıkarlarına göre yeniden kurulup süper güç olmayı sürdürmek, Israil in güvenliğini garantiye almak sömürü düzenine devam etmek ve emperyal hedeflerine ulaşmaktır.