Açıklanmış olan kamu da tasarruf tedbirleri iktidarın, Devlet malını hovardaca harcadıklarının, satıp savurduklarının, tüyü bitmedik yetim hakkını nasıl yediklerinin yani sıfırı tükettiklerinin bir ikrarıdır. Yani bu tasarruf tedbirleri ile kamuda nasıl israf yaptıklarını kabul etmektedirler.

Seçimlerde en fazla konuşulan gerek muhalefet tarafından dillendirilen gerekse halkın adeta gündemi haline gelmiş olan, kamudaki israf, bunlardan da en dikkat çeken ise, Cumhur başkanının konvoyu ile, diyanet İşleri Başkanının lüks araç düşkünlüğü ve Lüks araç kiralaması söz konusu olmuştur.

İktidara geldiklerinde, kamu da tasarruf adına meclis lojmanları satmakla işe başlamışlar, geçen zamanda ise, dünyanın hiçbir ülkesinde olmayacak kadar lükse düşmüş ve israf ise boylarını aşmıştır.

İktidar tarafından açıklanan kamu da tasarruf tedbirleri ne ilk ne de son olacaktır. Her iki,  veya üç yılda kamu da tasarruf tedbirleri genelgesinin yayınlandığını görmekteyiz. Kamu harcamaları incelendiğinde,  bu tedbirlere uyulmasından geçtik, israfın her geçen gün arttığını görmekteyiz. Geçmiş yıllarda da yayınlanan kamu da tasarruf tedbirlerini incelerseniz,  birbirinden den pek de farklı olmadığını göreceksiniz. Geçmiş yıllardan 2014 yılında yayınlanan kamuda tasarruf tedbirlerini geçenlerde yayınlanan la karşılaştırmak için başlıklar halinde aşağı ya çıkartılmıştır. Nasıl Geçmiş yıllarda uyulmadıysa bu yayınlanan tedbirlerde kağıt üzerinde kılacaktır.

2014 yılı Kamu da tasarruf tedbirleri
1-    Resmi taşıtların edinilmesi ve kullanılması.
2- haberleşme giderleri
3- Basın yayın giderleri
4- Personel görevlendirilmeleri
5- Taşınmaz edinilmesi ve kullanılması
6- Kırtasiye ve demirbaş alımları
7- Temsil ağırlama ve tanıtım giderleri
8-Personel giderleri
9- Enerji ve su alımları
10- personel servis hizmetleri giderleri
12- Diğer hususlar olarak sıralanmıştır.

Gerek 2014 gerek 2017- 2021 Yılları ve daha önceki yıllarda yayınlanan bu genelgeler hepsinin de birbirinin bir kopyası olduğu incelendiğinde görülecektir. Ancak zaman zaman açıklanan bu kamu da tasarruf tedbirlerine hiç uyulmadığı da kamu harcamalarının incelenmesinde görülmektedir.

Kamudaki araç alımları, araç kiralamalar, bina kiralamalar, kamu ya personel alımları gibi istatistikler incelendiğinde, tedbirlere hiç uyulmadığı bilakis her geçen yıl bir önceki yıldan daha fazla israfın olduğu görülmektedir.

Kamu da ki israf ve lüks dudak uçurtan cinstendir. Birkaç örnek vermem gerekirse en başta, ölçüsüz, plansız, gereksiz o kadar personel alımına gidilmiştir ki rakamları görenin hayrete düşmemesi imkânsız. Ülkemizin okullarında yeterli öğretmen yokken, öğretmen ihtiyacı ücretli öğretmenlerle karşılanmaya çalışılırken, Ülkemizde cami sayısı 89.817 iken imam sayısı 275 bin. Ülkemizde öğretmen açığı dururken yaklaşık 190 bin imam fazlalığı, ihtiyaç dışı imam atamak israf değil de nedir. Bu ölçüsüz plansız ihtiyaç dışı atamalar sadece imamla sınırlı değildir. Bu atamalar siyasi maksatlı iktidarın propagandisti olarak görevlendirilmektedir. Ülkemizde en güvenilir kurumların başında gelen Diyanet,  bu ve benzeri uygulamaları ile en güvenilmez, en çok eleştirilen kurum olmuştur. Bu sebepten de diyanet halkın güvenini kaybetmiş, güvenin kaybolması da camilerde cemaatin azalmasını, deistlerin çoğalmasını doğurmuştur.

Sağlık Bakanlığının bütçesi 27 milyar

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi 12 milyar

Doktor sayısı 107 bin

İmam sayısı 275 bin

Doktor açığı 105 b6in 

İmam fazlası 190 bin

Öğretmen açığı 190 bin

Yukarıdaki tabloya baktığımızda imam atamalarında maksat iktidarların devamını sağlamak, imamları siyasi emelleri için kullanmak olduğu apaçık ortada.

 Bu iktidar için önemli olan ne vatandaşın sağlığı ne gelecek nesillerin eğitimi, kendi iktidarların sürdürmekten başka bir gaye gütmedikleri açıklanan tasarruf tedbirleriyle ortaya çıkmış vaziyette, iktidarların devamı için hiçbir harcamadan kaçınmamaktadırlar. "İTİBAR DAN TASARRUF OLMAZ" zihniyeti bunu gayet güzel özetlemektedir.

Bu açıklanan kamu da tasarruf tedbirleri de geçmiş yıllarda olduğu gibi ancak, ay başını zor getiren kamu personelinin servislerine uygulanır, başka bir şey beklenmesin.

Geçmiş yıllar bunun örnekleriyle dolu.