Amasya Tamimi Türk Ulusuna işgallere karşı bir direniş çağrısıdır. Türk tarihinde ilk kez milli irade kavramından Amasya Tamiminde bahsedilmiştir. Ülkenin yok olmakla karşı karşıya olduğuna vurgu yapan Amasya Tamimi bu açıdan, Milli Mücadelenin en önemli belgelerinden biridir. Bu özelliğinden ötürü tarihte yerini almıştır.

Amasya Tamimi bir manifestodur. muhteva itibariyle bir manifesto özelliği taşıması, kurulması amaçlanan tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti devleti için yapılması planlanan İstiklâl savaşının maksat, yol, plan, program ve stratejilerini
içinde barındırmasındandır. Bundan ötürü bir manifesto olarak tarihte yerini almıştır.
Amasya Tanımı bu haliyle Tam Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel taşların biri olarak kabul görmüştür.
      
Milli İradeden ilk bahseden belge özelliği taşımaktadır. Milli İradeden bahsedilmesinde amaç, kurulması planlanan Tam Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yönetim şeklinin Milli Egemenliği dayalı olacağının ilk isareti, Amasya Tamiminin "MİLLETİN İSTİKLALİNİ YİNE MİLLETİN AZİM VE KARARLILIĞI KURTARACAKTIR" veciz cümlesiyle verilmiştir.
         
Amasya Tamimi  görüşmeleri 21 Haziran 1919 günü başlayıp, 22 Haziran sabahına kadar devam eden görüşmelerden çıkan sonuç 22 Haziran 1919 günü Mustafa Kemal tarafından Cevat Abbas beye yazdırılarak Türk Ulusuna ve bütün Dünya'ya yüksek sesle duyurulmuş olup, bu itibarla tarihte ki yerini almıştır.

MİLLETİN İSTİKLALİNİ YİNE MİLLETİN AZİM VE KARARLILIĞI KURTARACAKTIR CÜMLESİ, adeta Amasya Tamimi'nin bir özeti, Tam Bağımsız Türkiye ye giden yolun başıdır. Kurulacak olan Tam Bağımsız Türkiye için yapılması planlanan İstiklâl Savaşının yol ve yöntemi, metodu, program ve stratejileri, usul ve esaslar bu tamimle ortaya konmuştur. Bundan ötürü Tamim İstiklal Savaşımızın ve Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yol haritası özelliğini taşımaktadır.

Amasya tamimi ile Milli İradeye dayalı bir yönetimden bahsedilerek, ilk kez İstanbul hükümeti yok sayılmıştır. Bütün Türk Milleti top yekün tek vücut emperyal güçlere ve onun yerli işbirlikçilerine karşı bir mücadeleye çağrılmış, hilafetin, manda düşüncesinin ve kurtarıcı olarak görülen padişahın yerini  Türk Milleti ve Türk Milliyetçiliği düşüncesi almıştır.

Bu tarihi günün 105. Yıl dönümü münasebetiyle Merkezi Konya'da bulunan  AHDE VEFA TURAN BİRLİGİ DERNEĞİ BAŞKANI Harun Meral'in iskeletini oluşturup kurmuş olduğu başını Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. İskender Öksüz ve Yağmur Tunalı'nın çektiği, Milli Egemenlik platformu tarafından Türk Aydınlarının katılımıyla düzenlemek olan panele bütün Türk halkı davet edilmektedir.

MİLLİ EGEMENLİK PLATFORMU PANELİ
Panelin programı şu şekildedir.

13:00 - Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
Konuşmacılar:
13.45-Panel 1. Oturum
Oturum Başkanı Prof.Dr. Sahin AKINCI
Konuşmacılar
Prof.Dr.İsmail ÖZÇELİK
Prof.Dr.Konuralp ERCİLASUN
Av.Ayfer UZUNIRMAK

15.15- Ara (15 dakika)

15.30-Panel 2. Oturum
Oturum Baskanı: Prof. Dr.Vahit TÜRK
Konuşmacılar:
Prof.Dr.Önder DUMAN
Prof.Dr.Hale ŞIVGIN
Prof.Dr.Rahmi DOĞANAY

17.00-Panel Değerlendirilmesi ve Sonuç Bildirgesinin Okunması
Prof.Dr.Ahmet Bican ERCİLASUN

Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi Kongre Merkezi-AMASYA
23 HAZIRAN 2024 PAZAR- Saat 12.30