Haksızlığa itiraz etmeyip susuyorsanız, hak için mücadeleden korkup kaçıyorsanız, haksızlıkları görüp görmezden geliyorsanız, "Müslümanım" deyip gezme. Güce boyun eğiyorsanız, haklıya yüz çevirip haksızı alkışlıyorsanız, devletin malını haram demeyip yiyenlere "Helal olsun" diyorsanız, caka satıp "Müslümanım" deyip gezme.

Devlet soyulurken susuyorsanız, hakkı tutup kaldırmıyorsanız, haksızı alkışlıyorsanız, zalime biat ediyor, zulme teslim oluyorsanız, "Müslümanım" deyip kendini kandırıp gezme. Düşmüşün elinden tutmuyor, fakirin halini sormuyor, muhtaç olana bir lokmayı çok görüyorsanız, Allah rızası için değil, "Desinler" diye sözde yardımlar dağıtıyorsanız, "Müslümanım" deyip gezme.

Çöp tenekelerinde rızık arayanları görmüyorsanız, hastanın halini sormuyorsanız, bir yetim yavrunun başını okşamıyorsanız, elindeki çöpü çöp tenekesine değil yere atıyorsanız, amme malına bilerek isteyerek zarar veriyorsanız, "Müslümanım" deyip gezme. Zengine itibar edip, fakiri hor görüyorsanız, haktan yüz çevirip haksızı alkışlıyorsanız, hak tan yana değil, menfaatinden yana tavır koyuyorsanız, "Müslümanım" deyip gezme.

Adalet aramıyor, hukuka uymuyor, başkalarının hakkını gözetmiyor, "Biz" demeyip "Ben" diyorsanız, "Müslümanım" deyip gezme. Haram helal demeyip yiyorsanız, haramı helali bilmiyorsanız, bu nimetler kimin sormuyorsanız, sahibini arayıp bulmuyorsanız, "Müslümanım" deyip gezme. Kusur aramayı adet edindiysen, hoşgörüyü unuttuysan, kendine hiç bakmayıp kusurları hep başkalarında arıyorsan, hep eleştirip eleştirilmekten korkup kaçtıysan, "Müslümanım" deyip gezme.

Sevmekten korktuysan, sevilmekten kaçtıysan, susuzluktan kıvranan bir canlıya bir yudum su vermeyi çok gördüysen, yardımdan her daim yüz çevirdiysen, "Müslümanım" deyip gezme. Saraylarda oturanlara hürmet edip, çöpten rızkını arayanlara gülüp geçtiysen, zengine hürmet edip ihtiyaç sahiplerine surat attıysan, "Müslümanım" deyip gezme. Bu soygun düzeninin soyguncularını alkışladıysan, zalime biat edip zulmüne boyun eğdiysen, hırsızlığı, adaletsizliği, iltimasa, yolsuzluğa, rüşvete hep hoş görüp itiraz etmediysen, "Müslümanım" deyip gezme.

Emperyal güçlerin yerli işbirlikçilerini seçmeye devam ettiysen, tüyü bitmedik yetim hakkını yiyenleri, adaleti yok edenleri, saraylarda yaşayıp, halka tasarruf çağrısında bulunanları, "İtibardan tasarruf edilmez" deyip milletin sırtından her türlü israfı yapanları desteklediysen, "Emaneti ehline verin" hadisine uymayıp, "Müslümanım" deyip gezme. Hak bilmez, hukuk bilmez, adaleti görmez, fakiri fukarayı gözetmez, saltanatının devamı için her şeyi mubah gören zihniyete oy verdiysen, "Müslümanım" deyip gezme.

Bunca zulme, adaletsizliğe, hukuksuzluğa, bu şatafatlı saltanatın devamına, kötü gidişata, bu haram zulüm düzenine itirazın yoksa, "Müslümanım" deyip gezme. Bu kahpe düzenden yana tavır koymuyorsan, zalimin zulmünü alkışlamaya devam diyorsan, "Müslümanım" deyip gezme. Zalimin zulmüne, haksızlığa, rüşvete, adaletsizliğe, iltimasa, yolsuzluğa, hırsızlığa, şatafata, lükse, israfa bunca olumsuzluklara itirazın yoksa "Müslümanım" deyip gezme.

"Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır" diyen bir peygamberin ümmetiyiz diyorsan, susma, itiraz et. Sustukça, destek verdikçe, sessiz kaldıkça, itiraz etmedikçe, "Müslümanım" deyip gezme. Bunca olumsuzluklara direndikçe, isyan ettikçe, boyun eğmedikçe, sorguladıkça, yargıladıkça, itiraz ettiğin kadar Müslümansın.