Tarihteki Türk devletlerinin kuruluş ve yıkılışlarına bir bakın, en yakını Türkiye Cumhuriyeti, kimlerle kurulmuştur? Vatansever insanların milletine canını adayanların, bayrak düşmesin diye yüreklilikleriyle can verenlerin aşkıyla kurulmuştur. Bütün cefayı da bunlar çekmiştir, köylüsünden kentlisine, zengininden beş parasızına bakın hepsi vatan sevdasında birleşmiştir. Türklerdir. Anadolu insanıdır. Ama sefasını süren yöneten, parayı idare eden kesimdir. Osmanlının işleyişindeki yönetimdeki yabancılar yıkılmasına vesile olmuştur. Diğer Türk devletleri gibi. (Bütün ekonomiyi bunlar yönetiyordu. Rumlar ve Ermeniler, Hristiyanlar, kılık değiştirenler vs. büyük devletleri dinledi Osmanlı’ya ihanet etti, işgalcilerle iş birliği yapıp Türkleri katletti.)

Yönetenler de genelde bu cefayı çekenleri düşünmez, diğer tarafı zenginleri, para balarını memnun etmek için uğraşır bunlarda genelde kökten dışarıya bağlı olan, onların emrinden çıkmayan kişilerdir.

Vatanı kurar, korur, canını verir, ülke edindikleri yerdekilerin her türlü güzelliği güvenle yaşasın diye de asker ruhunu ortaya koyar. Ben de güzellikleri yaşamalıyım düşüncesi aklından bile geçmez. Çünkü öyle aşılanmıştır. Kodlanmıştır. Bu özelliğini bilenler de istediği gibi kullanırlar. Vatanı vatan sevenler yapar, üst tabaka ve zenginler yaşar. (Genelde köken farklıdır.) *** Evet, ülkemiz çok büyük bir DEPREM FELAKETİ yaşadı. Bütün ülke ve millet olarak hepimiz gücümüz oranında seferber olmalıyız. Onda hemfikirim. İktidarın yönetim kutulu üyesi M. Külünük bir açıklamada bulunuyor ve diyor ki, “SERVET SAHİPLERİNİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ” Türkiye’nin ilk 50.000 ve 100.000 zenginini göreve davet ediyoruz. Çıkın ve Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenin. Bu süreçte biz de servet sahipleri olarak içinden geçtiğimiz zorlu süreçte devletimizin zarar almadan süreci yönetilebilmesi için ek vergi talep ediyoruz deyin. Diyor. Şimdi Anadolu insanı demez mi? Çalışana, sabit gelirliye, emekliye, esnafa vergiler kanunla çıkarılırken soruldu mu? Siz ne kadar vergi verebilirsiniz? Dediniz mi? Gücünüz milleti oluşturan çoğunluğa mı yetiyor? Onlara KANUNLA vergi koymaya korkuyor musunuz? Siz sadece gücünüzün yettiği yerlerden mi vergi almayı hedefliyorsunuz? Zengine kanun çıkaramıyor musunuz? Bu ülkede seferberlik oluyorsa her kesimi ve her kesi kapsaması gerekmiyor mu? Tarih tekrar mı ediyor? Vatanı kurtarmak yine gariban ANADULU insanın görevine mi kalacak? Konan vergiler insanımızın belini yerden kaldıramayacak kadar yüksek bence. Zengin zaten teşvikini vs. alıyor. Her türlü masrafı gösterip vergisini siliyor. Siz öz insanınızın nasıl yaşadığından haberdar değilsiniz galiba. Bizler elimizden geleni vatan millet için yaparız da sizlerde ADİL olun. O zaman her şey daha inandırıcı olur. Mademki ülke olarak seferberlik içindeyiz yaşadığımız irk itilmiş depremin etkilerini birlikte saracağız, her kesimin elini taşın altına sokması gerekmez mi? Bir kısmına kanun koyup, zenginden ricada bulunmak hangi mantığa sığıyor? Adil olmak bu mu? Kanun Koyucu SİZ değil misiniz? *** Bir taraftan zam üstüne zam diğer taraftan zamları önleyeceğiz diyorsunuz. Zammın kaynaklarını zamlandırırken, fiyat artışının nasıl önüne geçeceksiniz? Piyasayı düzenleyip kontrol edileceği yerde zam yaparak ayakta tutmaya çalışılır mı?  Ben ekonomist değilim anlamam. Yetkili ve etkili sizlersiniz…

Bir kısma zam verirken diğer tarafa yetinin demek hem halk arasında hem yaşam alanında uçurum yaratır. Toplum arasındaki makas gittikçe açılıyor.

Mesela EYT’yi asla çıkarmam, derken bu seçim öncesi ekonomiyi alt üst edecek bir karar imza atarak bana göre hak etmedikleri halde milyonlarca insanı emekli ettiniz. Uydur buydur emeklilik yasası çıkardınız. Zamanında bir çuval pamuk satıp fatura loçanı alan birini bile emekliliğe teşvik ettiniz mi? Ettiniz. Memura %87 zam verirken emeklilere % 25 hem de kök maaş üzerinden zam uygun buldunuz. Emekliyi enflasyona ezdirmedik diyorsunuz…??? Madem, seferberlikteyiz, ülkemizin ihtiyacı var başım gözüm üstüne. Ama her kesim seferberliğe katılsın denmez mi? Hiç kimseye zam vermeyin, topyekûn taşın altına gövdemizi koyalım, milletimizde bunu anlayışla karşılayacaktır. Zengine rica eder, fukaraya kanun çıkarırsanız huzur kalmaz. Ama temel ihtiyaçlara zammı da önleyin. Kanun koyucu sizlersiniz. Mesela, ülkede enflasyon %100’ler, % 200ler civarında seyrederken kiraları %25 ile sınırlama yapabiliyorsanız, her konuda kanun çıkarabilirsiniz.

Kalın Sağlıcakla__Adil Olmak__Meyrem’ce

Hadi yine iyisiniz