Sözümüz Var Hareketi, parti kurma çalışmalarının seyri hakkında önemli duyuruda bulundu.

AKŞENER'İN PRENSİ, ÖZCAN PEHLİVANOĞLU GENEL BAŞKAN!

 

Sözümüz Var Hareketi'nin duyurusu şu şekilde:

MHP'Lİ İSİM ÇETE OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINDI MHP'Lİ İSİM ÇETE OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINDI

PARTİ KURMA ÇALIŞMALARININ SEYRİ HAKKINDA KAMUOYUNA DUYURU: KURUCU GENEL BAŞKANIMIZ Sn. Özcan PEHLİVANOĞLU'dur.

Sözümüz Var Hareketi İcra Kurulu, aylik gündem değerlendirmesini yaparak aşağıdaki hususlarin kamuoyuyla paylaşılmasını kararlaştırmıştır: Siyaset mümkünler sanatıdır. Siyaset, aynı zamanda "sonuç alma" sanatıdır. İçeriye hiç enerji harcamadan dışarıya yönelebilen, hatta, dışarıdan enerji transfer edebilen hareketler kabuğunu kırar, gelişir ve ilerler. Devlet boşluk kaldırmadığı gibi siyaset de boşluk kaldırmaz. Toplantımızda, "Sözümüz Var Hareketi" nin çok doğru bir zamanlama ile ön aldığı, mesafe aldığı ve önemli bir boşluğu doldurduğu değerlendirilmiştir. Siyasette yeri dolmaz, vazgeçilmez insan yoktur. Siyasette yeri dolmaz grup, hareket ve parti de yoktur. Siyasette her iş günlüdür, o günün tekrarı yoktur. Siyasette kimsenin yorulduğu yere han kurulmaz. Siyasette "bekleyin, ben de geliyorum" olmaz. Filmi başa sarmak olmaz. Kararsızlık olmaz. "İki tavşanı birden kovalayan, ikisini de avlayamaz." Bu mesajımızı muhataplarının iyi algılamalarını dileriz. İşin tabiatı gereği bütün Anadolu, gözünü Ankara'ya dikmiş, beklemektedir. "Ankara'dan net ve ciddi mesajlar çıkmasın" diye kafa karıştırmak isteyenler olduğu görülmüştür. Parti kurmamızı engellemek, en azından sulandırmak çabaları vardır. Bunları aşacak, bertaraf edecek güç ve potansiyele sahip olduğumuz değerlendirilmiştir. Usulde, yöntemde, tüzük ve programında mevcutlardan ciddi bir fark ortaya koyamayacak olsak, o partiyi zaten kurmayız. Partiler, özgün üretimi olanların ürününü topluma sunabileceği bir zemin olmalıdır. Bunu sağlamak kararlılığındayız. Siyasetçi, millet ağlarken gülmez ama millet ağlarken ağlayandan da siyasetçi olmaz. Siyasetçinin görevi "ağlama sebebini" ortadan kaldırmaktır. O da "esnaf gezerek" sağlanamaz. Kimliksiz, renksiz bir "merkez" olmaktansa; duruşu, kırmızı çizgileri, tavrı olan "uç" olmayı tercih ederiz. Bu amaçla, dört başı mamur, dört dörtlük bir "kadro partisi" kurmaya, mevcut kanunların sınırlarını zorlayıp en demokratik yapıyı oluşturmaya çalışacağız. Kanunlar en fazla iki genel başkana izin veriyor. Biz, iki de yardımcısından oluşan dört kişilik bir "Genel Başkanlık Kurulu" tesis edip her cinsiyet ve kuşağın temsilini hedeflerken, "tek adamlığı" da fiilen ortadan kaldırmış olacağız. Filan da sizinle mi, falan da sizinle mi sorularıyla doğal olarak oyalanmış bulunyoruz. Bu nedenle iki ay gibi bir zaman kaybedilmiştir. Bugünkü kararlılığımız "bize gelen bizimledir." anlayışındadır. Siyasette zaman mefhumu çok önemlidir. Kuruluştan sonrasıni tabiatıyla tüzük ve kurucuların takdiri belirler ancak gün itibariyle İcra Kurulumuzun kamuoyuna bir Başkan ve müstakbel partimiz için bir Genel Başkan ismi sunması gereği hasil olmuş, Icra Kurulumuz bu konuda, 18 ay önce beraber yola çıktığımız ve "kendi iyi ama etrafı kötü" yanılgısına hiç düşmemiş, ne dediyse hep haklı çıkmış arkadaşımız Sayın Av.Özcan PEHLİVANOĞLU'nu, oy birliği ile, kurulacak parti'nin Kurucu Genel Başkanı olarak belirlemiş ve temsile yetkilendirmiştir. Kuruluş sürecinde kurul sözcülüğünü İrfan CEP sürdürecek, olağan toplantılar haftada bir yapılıp kamuoyu düzenli bilgilendirilecektir.

16 Aralık 2020-Ankara

SÖZÜMÜZ VAR HAREKETİ ICRA KURULU