İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, komisyonunda gerçekleştirdiği konuşmasında, başörtüsüyle ilgili değişiklik tekliflerinin kabul edilmesi durumunda destek vereceklerini belirtti.

Anayasa komisyonunda görüşmeler sırasında İYİ Parti kendi değişiklik önergesini hazırladı.

İYİ Parti "Hiçbir kadın; başını örtmesi de dahil olmak üzere tercih ettiği kıyafetinden dolayı eğitim ve öğrenim, çalışma, seçme, seçilme, siyasi faaliyette bulunma, kamu hizmetlerine girme ile diğer herhangi bir temel hak ve hürriyeti kullanmaktan ya da kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanmaktan hiçbir surette yoksun bırakılamaz" ifadesinin eklenmesini istedi.

İYİ Parti değişiklik önergesi ile başörtüsünün yanı sıra diğer kıyafetlerle ilgili de güvence getirilmesini önerdi.

Teklifin maddelerinin görüşmeleri sıralarında İYİ Parti önergeleri komisyon başkanlığına sunulacak ve komisyonca oylanacak.

Editör: İlayda Şimşek