Ülkemize her yıl binlerce insan göç ediyor.

Sokaklar mülteci kaynıyor. (Suriye, Özbek, Afganistan, Türkmen vb.)

Göçle gelenlerin, uyum sağlamak gibi bir dertleri yok gibi.

Özellikle Ortadoğu'dan gelen mülteciler, geleneksel kıyafetleriyle dolaşıyor, bize ait olan her şeyi kendilerine hak görüyorlar.

Tarafsız bir gözle baktığımda, onlar adına empati kullandığımda kimse rahat olduğu ülkesini terk edip, belirsizliğe doğru yol olmak istemez.

Elbette, göç etmek için, ülkelerinde ki yüksek işsizlik, düşük gelir seviyesi, politik istikrarsızlık, savaş, doğal afetler gibi nedenleri vardı.

Bu sefer de geldikleri yerde başka  sorunlarla karşılaştılar.

Yeni bir kültürde iş bulmak, kültürel farklılıklar, eğitim sisteminin farklılıkları, mesleki uyum, sağlık sistemine erişimde zorluklar gibi.

Bir de yerel halkla yaşanan uyum sorunları.

İnsan göçü karmaşık ve çok boyutlu bir sorun.

Bir ülkenin bu sorunla tek başına başa çıkmasında bazı zorluklar yaşanabilir.

Ülkeler arası işbirliği, yasal istihdam olanakları, insan haklarının korunması, gibi çözüm yollarıyla bu sorunun üstesinden gelmek mümkündür.

Yerel yönetimler, Ülke ve Uluslararası Sivil Toplum kuruluşları ile yapılacak organizasyonlar, çeşitli destek entegrasyon programları sunmak çözüme katkı sağlayabilir, yeni kültürleriyle uyum sağlanmasını ve topluma entegre olmalarını da destekleyebilir.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından 9.Kasım.2023 tarihinde yapılan açıklamada 237 bin 995 Suriyeliye Türk Vatandaşlığı verildiği belirtilmiştir.

Diğer etnik kökenler de söz konusu olduğunda bu sayı hızla artmakta.

Vatandaş olmanın yasal yolları vardır ve hiç bir ülkede kolay değildir.

Parayı  verenin T.C. vatandaşı olduğu bir durum, bu Ülke toprağına ve insanına yapılmış en büyük hakarettir.

Bu sürecin adil ve yasal temellere dayalı olması önemlidir.

O ülkede bir süre çalışırsın, o Ülkenin  yasalarına harfiyen uyar, çevreye, o ülkenin vatandaşlarına zarar  vermezsen o ülkenin vatandaşı olabilirsin.

Ama o ülkenin yasalarını çiğner, çevreye zarar verir, o ülkede işsizlik sorunlarının artmasına neden olur, yerel halkı rahatsız edici boyutlara ulaştırır, uyum sağlamakta direnirsen, e kadar iyi  niyetli olursan ol  sonuçlarına katlanırsın.

Herkesin buna özen göstermesi ve dikkat etmesi gerekir.