Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından Deprem dirençli kentler yolunda bir öneribaşlığıyla paylaşım yaptı.

Paylaşımında hükümete önerilerde bulunan Naci Görür, şunları söyledi:

* “Deprem kentlerinde kent yönetim sistemi kentin mikro-bölgeleme verilerine göre kurgulanmalıdır.

“MİKRO-BÖLGELEME VERİLERİ ETKİN BİR ROL OYNAMALI”

* Kentin planlama, gelişim, mekan kullanımı, altyapı, yapıstoku, vb unsurlarına ait kararlarda mikro-bölgeleme verileri etkin bir rol oynamalı ve karar mekanizmaları buna göre oluşturulmalı ve bu mekanizmalar gerekli yasa ve yönetmeliklerle desteklenmelidir.

* Kentler siyasi tercihlerle, rant değerlendirmeleriyle veya göçlere bağlı gecekondu patlamalarıyla büyümemelidir.

* Tüm kentlerimizde mikro-bölgeleme çalışmaları tamamlanmalıdır. Hükümetimiz bu hizmette MTA'yı kullanmalıdır.

* TÜBİTAK bu projelerin tüm illerde usulüne uygun yapılması için gerekli proje desteğini vermelidir. Sevgiyle.”

Editör: Ali Özyiğit