Şap hastalığı (FMD), sığır, koyun, keçi, devegiller ve geyik dahil olmak üzere tüm çatal tırnaklı hayvanları etkileyen ciddi ve oldukça bulaşıcı bir hayvan hastalığıdır. Şap hastalığı insanlarda değil hayvanlarda görülen bir hastalıktır.

Deprem bölgesi için kızamık ve çocuk felci uyarısı! Deprem bölgesi için kızamık ve çocuk felci uyarısı!

FMD, etkilenen etleri yiyerek insanlara bulaşmaz.

Şap virüsü canlı hayvanlar tarafından ve et ve süt ürünlerinde olduğu kadar toprakta, kemiklerde, işlenmemiş postlarda, bu hayvanlarla kullanılan araç ve gereçlerde taşınır. Ayrıca insanların kıyafetlerinde ve ayakkabılarında taşınabilir ve donmuş, soğutulmuş ve dondurularak kurutulmuş gıdalarda hayatta kalabilir.