Ticaret Bakanlığı, çimentoda fiyat artışlarının önüne geçilebilmesi ve yurt içi tedarikinin rahatlatılmasına yönelik tedbirlerin gecikmeksizin alınacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ekonomimiz içerisinde önemli bir ağırlığa sahip olan, doğrudan ve dolaylı olarak birçok sektörü ve vatandaşlarımızın refahını yakından ilgilendiren inşaat sektörümüzdeki gelişmeler bakanlığımızca yakından takip edilmekte ve dış ticaret boyutuyla da ayrıca izlenmektedir" denildi. 

İnşaat sektöründe yoğun olarak kullanılan çimento ve klinker ihracatının öncelikli olarak yurt içi talebin karşılanması amacıyla yakından takip edildiği, gerekli tedbirlerin de zamanında alınabilmesi için bu ürünlerin 4 Eylül 2021'de 'İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne eklendiği hatırlatılarak, "Söz konusu ürünlerin yurt içi tedarikinde son dönemde sıkıntı yaşandığına dair bakanlığımıza vaki yoğun bildirimler ile anılan ürünlerin bilhassa son 1-2 aydır yurt içi satış fiyatlarında bakanlığımızca gözlemlenen artışlar nedeniyle, bu ürünlerin fiyat artışlarının önüne geçilebilmesini ve yurt içi tedarikinin rahatlatılmasına yönelik ihtiyaç duyulabilecek tedbirler Bakanlığımızca gecikmeksizin alınacaktır. Bu tedbirlerin piyasada yaratacağı Bakanlığımızca beklenen olumlu etkilerinin istenilen düzeyde olmaması halinde alınmış tedbirlere ilave başkaca önlemlerin alınmasından imtina edilmeyeceğinin de ilgili tarafların bilgisine sunulmasında fayda görülmektedir" açıklaması yapıldı.


DHA

Editör: Yadigar Hanım