"Bu bir dertlenme yazısıdır!
Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağarmış derler ama benim bir yıl önceki bu yazıma bakarak gerçekten nur yağmış olmuyor mu? Ne yazık ki, Hamas-İsrail savaşı bir sonuç değil yüzyıllardır süregelen bir süreçtir... Bu olup bitenler karşısında biz Türklerin yapması gereken "iç cephe"yi bir kakafoniden kurtarıp sağlamlaştırmaktır.  "

Son cümlenin size tanıdık gelmesi lazım!

Bir Türkiye düşünün ki, ekonomik gücü nerede ise sıfırlanmış... Kapitülasyon benzeri uygulamalar almış başını gitmiş! Gün geçmesin ki kasıtlı (!) veya kasıtsız Londra tefecilerinden borç arandığı haberleri yapılmasın...

Üretim terk edilmiş ve ithalat cehennemine düşülmüş! Yani bayrak bizim ama ekonomi kimin durumu!

Nerede mimberlerde konuşacak millî din adamları? Yoksa onlarda mı, patrikhane gibi ABD ve İngiltere'nin güdümüne girdi?

Bu kakafoni sona ermek zorunda! Bunu gidermek için hepimiz sorumluluk altındayız. O nedenle üzerimize düşenleri yerine getirmeliyiz...

Yoksa bu uyumsuzluk yani kakafoni başımıza daha büyük felaketlerin gelmesine sebep olacak!!!

Türkiye'nin gidişatının sorumlusu bu kakafoniyi görüpte ses çıkarmayanlar ile bu gidişattan bana da bir pay çıkar mı, diye menfaatleri için bekleşenlerdir.