Yöneylem arka arkaya iki anket açıkladı. Anket şirketlerinin genel seçimlerde ki başarısızlıklarını göz ardı etmeden, önemli bulduğum bazı verileri yorumlamak istiyorum. 28-29 Aralık günlerinde, 27 ilde, 2400 denekle yapılan ankette vatandaşlara, ’’Bu Pazar genel seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?’’ sorusu yöneltilmiş.

Bu soruya vatandaşların %33,3’ü Ak Parti, %25,2’si CHP, %10,3’ü MHP, %5,5’i İyi Parti, %9,4’ü Dem Parti, %5’i Yeniden Refah, %4’ü Zafer Partisi ve %2,2’si TİP demiş. Vatandaşların %5,1’i bu listeye girmeyen küçük partilere oy vereceklerini söylemiş. Ankete göre Ak Parti’de sınırlı oy kaybı var. Ekonomiyi düzeltmeden Ak Partinin oylarını arttırması mümkün gözükmüyor. MHP, Dem ve TİP’ te sınırlı oy artışı var. Zafer ve Yeniden Refah oylarını %70’den fazla arttırmış. CHP yerinde saymış.

İyi Parti oylarının neredeyse yarısını yitirmiş. Ak Partiden vaz geçen vatandaşların çoğunun Yeniden Refaha gittiği gözüküyor. İyi Partinin kaybettiği seçmenin çoğu Zafer Partisine ve CHP’ye, bu iki partiye göre daha azı MHP’ye yönelmiş. ‘’Diğer Partiler’’ başlığında değerlendirilen küçük partilerin oyları artmış gözüküyor ama bu artışın nedeni seçimlere CHP listesinden giren dört küçük partinin oylarının burada gözükmesi.

CHP yerinde saymış diyoruz ama CHP, bu dört partiyle birlikte %25’i aşabilmişti. Şu anda onlar olmadan bu oyu alıyor. Ayrıca TİP ve Dem Partideki oy artışının CHP’den kaynaklandığı göz önüne alındığında, CHP’nin İyi Partiden %3 kadar oy aldığı gözükür. CHP genel seçimden sonra, Kemal Beye duyulan tepki nedeniyle erime sürecine girmişti. Genel başkan değişikliğiyle, büyük bir heyecan dalgası oluşmasa da, erimenin durduğu ve partinin toparlandığı söylenebilir.

Sonuçlar ittifaklar arasında oy geçişinin çok düşük olduğunu teyit ediyor. Ak Partiden ayrılan oyların neredeyse tamamı Yeniden Refaha kaymış. MHP aynı kulvarda olmasına rağmen İyi Partiden çok az oy alabilmiş. Türk siyasetinde Yeniden Refahın ve Zaferin ağırlığı artıyor. Cumhur ittifakı içinde Yeniden Refah kritik bir konuma geliyor. Mayıs ayındaki seçimlerin kazanılmasında YRP’ nin katkısı çok önemliydi.

Bugün gelinen noktada, Yeniden Refah olmadan cumhur ittifakı ekseriyeti sağlayamaz gibi gözüküyor. Bununla beraber, ekonomi yüzünden Ak Partiden ayrılan seçmenlerin, ekonomi konusunda iddialı partiler yerine Refaha gitmesi, bu gidişin Ak Partiye mesaj verme amaçlı olduğunu gösteriyor. Zafer Partisi oylarını arttırıyor, zira siyaset yapıyor. Geçen hafta iki önemli hamle yaptı Zafer.

Iğdır ve Kars’ta hiç pazarlık yapmadan, talepte bulunmadan MHP’yi destekleyeceğini açıkladı. Bu sağ seçmende Zafer Partisine olan sempatiyi arttıracaktır. Zafer İstanbul’da Azmi Karamahmutoğlu’nu aday gösterdi. İkili yarışlarda diğer adayların yüksek oy alması zordur ama Azmi Bey İstanbul’da maksimum oyu alır. Muhtemelen üçüncü olur.

Yöneylemin ikinci anketi 7-9 Ocak arasında, İstanbul’un 39 ilçesinde, 2400 kişi ile yapılmış. Vatandaşların %39,1’i Ekrem Bey’e, %32,9’u Murat Kurum’a oy vereceğini söylemiş. İyi Parti %2,8, Dem Parti %4,8, YRP %3,6 ve Zafer Partisi %2,9 oy almış. Vatandaşın yaklaşık %10’u kararsızım, %4’ü oy kullanmayacağım demiş. İyi Partiden ve Dem Partiden Ekrem Bey’e yoğun kayma olmuş.

İyi Parti aday göstereceğinden kalan oy, partiye sadık olan, Ekrem Beye gitmeyen oydur. İyi Parti bu civarda oy alır. Dem Parti aday göstermeyeceğinden şu an Dem Partiye oy vereceğim diyen seçmen, üçe bölünecektir. Bir kısmı CHP’ye, bir kısmı Ak Partiye kayacaktır. Bir kısım Dem Partili de sandığa gitmeyecektir.

Şu an Ekrem Bey bir adım önde. Sonucu üç şey belirleyecek. Birinci ve en belirleyici faktör, kampanyalar olacaktır. (Geçen seçimde Binali Bay %20 önde başladı. Ama kampanyalar neticesinde Ekrem Bey farkı kapattı.) Özellikle Zaferin kampanyası çok önemli.

Azmi Bey sahaya indi. Kampanyanın merkezine Zafer Partisiyle özdeşleşen sığınmacılar konusunu konumlandıracak gibi gözüküyor. Normalde yerel seçimlerde iddialı iki aday yarışır. Fakat Zafer Partisi, sığınmacılar konusunu ‘’Ankara’ya mesaj ver.’’ temasında işlerse tahminlerin üzerinde oy alabilir.

Sığınmacılar sorunu İstanbul’da çok can yakıcı boyutta. Zafer, sığınmacıları merkeze yerleştireceği kampanya ile iki taraftan da oy alabilir. Ama aldığı oyların baskın çoğunluğu CHP’den gelecektir. Yeniden Refahın aday gösterip göstermeyeceği ikinci faktördür. YRP aday gösterirse Murat Beyin şansı iyice azalır. Üçüncü faktör terör olaylarının seviyesidir. Terör olayları ve şehit sayıları, Allah korusun artarsa Dem Partiye yönelen tepki CHP’ye yansıyabilir.