Zafer Partisi, Türkiye'de milliyetçi tandemsde faaliyet gösteren bir siyasi partidir. Parti, 2021  yılında Ümit Özdağ liderliğinde kurulmuştur. Zafer Partisi'nin siyasi duruşu genellikle milliyetçilik, muhafazakârlık ve merkez sağ çizgide konumlanmıştır. Parti, Türk milliyetçiliğini ve devletçiliği savunmaktadır.

Azmi Karamahmutoğlu ise Zafer Partisi'nin önemli isimlerinden biridir. Daha önce MHP çatısı altında siyaset yapmış ve Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuştur. Ancak, MHP'den ayrılarak Zafer Partisi'ne katılmıştır.

Azmi Karamahmutoğlu'nun Zafer Partisi içindeki rolü ve sorumlulukları, parti içi politik dinamikleri kitlesel olarak harekete geçirmiştir. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı gibi önemli pozisyonlarda yer alması, parti içinde etkili bir figür olduğunu göstermektedir. İstanbul seçiminde ülkücü muhafazakâr tabanın teveccühünü alacaktır.

Türk siyasetinde önemli bir isim olan Azmi Karamahmutoğlu'nun özgeçmişi:

- 1966 yılında Trabzon'un Of ilçesinde doğdu.

- İlkokul ve ortaokul eğitimini Trabzon'da tamamladıktan sonra 1983 yılında Trabzon Ticaret Lisesi'ni bitirdi.

- 1989 yılında Çukurova Üniversitesi Mersin Meslek Yüksekokulu İşletmecilik bölümünden mezun oldu.

- 1994 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde başladığı MBA (İşletme Yüksek Lisans) eğitimini, 1996 yılında Alparslan Türkeş'in görevlendirmesiyle yarıda bırakarak Ankara'da "Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı"na getirildi.

- Ülkü Ocakları'nın Genel Başkanı olarak atanmasının ardından, 1997 yılında bu görevi Mustafa Hakan Ünser'e devretti.

- Türkeş'in ölümü sonrasında 1997 MHP Kongresi'nde Tuğrul Türkeş'e destek veren Karamahmutoğlu, kongrede yaşanan olaylarla dikkat çekti.

- 1991 yılında MHP'den Ankara Milletvekili olarak seçildi. 1995 yılında MHP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

- 1999 seçimleriyle birlikte ikinci kez Ankara Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev aldı.

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin liderliğine gelmesiyle parti içinde aktif görev almamış, 2017 referandumunda "Hayır" çağrısı yaparak siyasi bağımsızlığını vurgulamıştır.

- MHP'den ayrıldıktan sonra çeşitli açıklamalarda bulunmuş ve 2017'de Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vererek, Kılıçdaroğlu'nun Ülkücü ve milliyetçi kanaat önderleriyle buluşmasına aracılık etmiştir.

- Azmi Karamahmutoğlu, Türk siyasetindeki tecrübesi ve farklı dönemlerdeki duruşuyla tanınan bir isim olarak bilinir.

- Ayrıca üç çocuk babası olan Karamahmutoğlu, yurt içi ve yurt dışındaki şirketleriyle yenilenebilir enerji, özellikle "güneş enerjisi" sektöründe faaliyet göstermektedir.

Azmi Karamahmutoğlu'nun liderlik karizması onu ön plana çıkarıyor.

1. **Siyasi Deneyim:** Azmi Karamahmutoğlu'nun uzun yıllara dayanan siyasi deneyimi, liderlik karizmasını güçlendirir.. Türk siyasetinde farklı dönemlerde görev almış olması, onun siyasi sahnedeki bilgi ve deneyim birikimini arttırdı..

2. **Ülkücü Hareketle İlişkisi:** Ülkücü hareket içinde önemli görevler üstlenmiş olması, onun ülkücü muhafazakâr kesimlerde saygı ve güven kazanmasına sebeptir.

3. **Bağımsız Duruş:** MHP'den ayrıldıktan sonra bağımsız bir siyasi duruş sergilemiş olması, onun kişisel bağımsızlık ve ilkelerine bağlılığını vurguluyor. Bu, liderlik karizmasıdır.

4. **Sosyal ve Ekonomik Başarılar:** Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketleriyle ekonomik başarılar elde etmiş olması, onun liderlik karizmasını destekliyor iş hayatı da siyasi hayatı gibi örnek teşkil ediyor.

Azmi Karamahmutoğlu'nun doğru aday olup olmadığı, kişisel tercihlere, siyasi görüşlere ve değerlendirmelere bağlı olarak değişir. Siyasi liderlerin doğru aday olup olmadığını değerlendirmek, birçok faktöre bağlıdır ve bu değerlendirme sübjektiftir.

Bir liderin doğru aday olup olmadığını değerlendirirken şu faktörleri göz önüne alabilirsiniz:

1. **Siyasi İlkeler ve Duruş:** Karamahmutoğlu'nun savunduğu siyasi ilkeler ve duruş sergilediği diğer faktörler onu ön plana çıkarıyor.

2. **Deneyim ve Yetkinlik:** Karamahmutoğlu'nun geçmişteki siyasi deneyimi ve yetkinlikleri değerlendirilmelidir. Bu, liderlik pozisyonuna uygunluğunu gösteriyor.

3. **Parti ve Halk İle İlişkiler:** Toplum ve partisi içinde nasıl algılandığı, liderlik kabiliyetini gösteriyor.

4. **Vizyon ve Hedefler:** Ortaya koyduğu vizyon ve hedefler, toplumun ve İstanbul geleceği açısından önemlidir.

5. **Eğitim ve Entelektüel Yetenekler:** Eğitimi, entelektüel yetenekleri ve bilgi birikimi de en önemli unsurlardır.

İstanbul, Türkiye'nin en büyük ve en önemli şehirlerinden biri olması nedeniyle siyasi tercihlerde çeşitliliğe sahiptir. Ancak, "Ülkücü muhafazakar seçmen" terimi genel bir tanımlamadır ve birçok farklı politik görüş ve öncelikleri içerebilir. Bu terimi kullananlar genellikle Türk milliyetçiliği ve muhafazakar değerlere bağlı seçmenleri ifade ederler.

İstanbul, Türkiye'nin en büyük ve en önemli şehirlerinden biri olması nedeniyle siyasi tercihlerde çeşitliliğe sahiptir. Ancak, "Ülkücü muhafazakar seçmen" terimi genel bir tanımlamadır ve birçok farklı politik görüş ve öncelikleri içerebilir. Bu terimi kullananlar genellikle Türk milliyetçiliği ve muhafazakar değerlere bağlı seçmenleri ifade ederler.

İstanbul'da Ülkücü muhafazakar seçmen profilini genel olarak şu unsurlar şekillendirebilir:

1. **Milliyetçilik:** Ülkücü hareket, Türk milliyetçiliği temelinde şekillenir. Bu nedenle, İstanbul'daki Ülkücü muhafazakar seçmen genellikle Türk milliyetçiliği ve vatanseverlik ideallerine önem verebilir.

2. **Dini Değerler:** Muhafazakarlık, genellikle dini değerlere önem verir. İstanbul'daki Ülkücü muhafazakar seçmen, İslami değerlere bağlılık konusunda hassas olabilir.

3. **Toplumsal Düzen ve Güvenlik:** Ülkücü muhafazakar seçmen, genellikle toplumsal düzenin ve güvenliğin korunmasına önem verir. Bu, sıkça vurgulanan bir konu olabilir.

4. **Ekonomik Politikalar:** Ekonomik konularda genellikle kalkınma, istihdam ve refah gibi temel konular önemlidir. İstanbul'daki seçmen, ekonomik politikalardaki istikrarı ve kalkınmayı değerlendirir.

Azmi Karamahmutoğlu'nun muhafazakar milliyetçi seçmene yönelik bir çekiciliği olup olmadığı, öncelikle onun siyasi duruşu, söylemleri ve politikalarına bağlıdır. Ayrıca, muhafazakar milliyetçi seçmen kitlesi de heterojen bir yapıya sahip olduğu için genellemelerden kaçınılmalıdır. Ancak, genel olarak şu faktörler değerlendirilebilir:

1. **Milliyetçilik:** Azmi Karamahmutoğlu'nun geçmişte Ülkücü Hareket ile ilişkili olması ve Türk milliyetçiliğine vurgu yapması, muhafazakar milliyetçi seçmenler arasında çekici olabilir.

2. **Dini Değerlere Saygı:** Muhafazakar seçmenler genellikle dini değerlere önem verir. Karamahmutoğlu'nun dini değerlere saygılı bir duruş sergilemesi, bu kesimin dikkatini çekebilir.

3. **Toplumsal Düzen ve Güvenlik:** Muhafazakar milliyetçi seçmen, genellikle toplumsal düzenin ve güvenliğin korunmasına büyük önem verir. Karamahmutoğlu'nun bu konuda nasıl bir vizyon ortaya koyduğu değerlendirilebilir.

4. **Ekonomik Politikalar:** Ekonomik konularda genellikle istikrar ve kalkınma beklentisi içinde olan muhafazakar seçmenler, Karamahmutoğlu'nun ekonomik politikalarına nasıl yaklaştığını göz önüne alabilir.

5. **Dış Politika:** Muhafazakar milliyetçi seçmen, genellikle ülkenin bağımsızlığına ve güvenliğine vurgu yapar. Karamahmutoğlu'nun dış politika görüşleri de bu çerçevede değerlendirilebilir.

AKP'ye oy vermeyen Ülkücü seçmenler, genellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) veya benzer milliyetçi çizgideki siyasi figürleri tercih edebilirler. Azmi Karamahmutoğlu'nun Ülkücü geçmişi ve Türk milliyetçiliğine vurgu yapmış olması, bu seçmen kitlesi arasında bir çekicilik oluşturabilir.

Özellikle Ülkücü camiada tanınmış bir isim olarak, Karamahmutoğlu'nun milliyetçi değerlere bağlılığı ve bu değerleri savunma geçmişi, AKP'ye alternatif arayan Ülkücü seçmenler için önemli bir faktör olabilir. Bu durum, siyasi tercihlerin kişisel bağlam, liderlik stilini benimseme ve politik duruşla uyum gibi faktörlere dayalı olduğunu gösterir.

Azmi Karamahmutoğlu MHP’nin cumhur ittifakı birlikteliğini kabul etmeyen MHP İstanbul’da aday çıkarmadığı için ülkücü kesim kendi içlerinden biri Azmi Karamahmutoğlu’nu destekleyecekler sandık sonuçları bizleri yanıltmayacak Azmi Karamahmutoğlu ülkücü muhafazakâr kesimin hep ilgi odağı olmuş merhum başbuğ Alparslan Türkeş’in son Ülkü Ocakları Genel Başkanıydı bu unvan Azmi Karamahmutoğlu’nun karizmasını ön plana çıkarıyor.