Türkiye'de bayramlar, geçmişte toplumun birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren, coşkuyla kutlanan ve sevdiklerle paylaşılan önemli zamanlardı. Ancak, son yıllarda bayramların tadının kaybolduğu ve birçok insanın bayramlara buruk bir şekilde girdiği gözlemlenmektedir. Bu durumun ardında ise son 22 yıldır iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)'nin politikalarının etkisi önemli bir rol oynamaktadır.

 AKP'nin Burjuva ve Elit Kesimi

AKP'nin iktidara geldiği günden bu yana, ülke genelinde bir elit kesim oluşturduğu ve bu elit kesimin bayramları ayrıcalıklı bir şekilde kutladığı görülmektedir. AKP'nin burjuva tabakası ve elitleri, lüks villalarda, yatlarında ve lüks restoranlarda bayramlarını şımartarak kutlarken, geniş halk kesimleri ekonomik zorluklarla boğuşmakta ve bayramları buruk geçirmektedir. Bu durum, toplumun genel moralini olumsuz etkilemekte ve bayramların eski coşkusunun kaybolmasına neden olmaktadır.

Ekonomik Zorluklar ve Toplumsal Denge

Türkiye'de son yıllarda ekonomik zorluklar artmış ve gelir adaletsizliği derinleşmiştir. İşçi, emekli, memur, dul, yetim, öğrenci ve dar gelirli geniş bir kesim, bayramlara gönül yarasıyla girer hale gelmiştir. Artan hayat pahalılığı, yüksek işsizlik oranları ve ekonomik krizler, insanların bayram coşkusunu olumsuz etkilemektedir. İnsanlar, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanırken, siyasi iktidarın vatandaşın her mutluluğunu elinden aldığı hissine kapılmaktadır.

Gelenek ve Göreneklerin Erozyonu

Geleneksel bayram kutlamaları, toplumun birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren önemli ritüellerdir. Ancak, son yıllarda bu gelenek ve göreneklerin erozyona uğradığı ve modern yaşamın getirdiği hızlı değişimlerin etkisiyle bayramların eski sıcaklığını kaybettiği gözlemlenmektedir. İnsanlar, yoğun iş temposu, şehirleşme ve teknoloji bağımlılığı nedeniyle bir araya gelmekte zorlanmakta ve bayramların anlamını yitirmektedir. Bu durum, toplumun genel sosyal dokusunun bozulmasına ve bireyler arası ilişkilerin zayıflamasına yol açmaktadır.

AKP'nin Vergi Politikaları ve Vergi Adaletsizliği

AKP'nin vergi politikaları da toplumsal adaletsizliğin artmasında önemli bir rol oynamaktadır. AKP, vergi politikalarını zenginleri daha fazla koruyacak şekilde düzenlemiş ve toplumun geniş kesimlerinin sırtına yük bindirmiştir. Vergi kaçakçılığı ve vergi imtiyazları, AKP'nin yakın ilişkide olduğu büyük şirketler ve zenginler tarafından sıklıkla kullanılmıştır. Bu durum, halkın vergileriyle inim inim inletildiği hissini güçlendirmekte ve toplumun genel huzursuzluğunu artırmaktadır.

Çözüm Arayışı ve Toplumsal Adalet

Türkiye'de bayramların eski coşkusunu yeniden kazanması için ekonomik adaletin sağlanması ve toplumsal bütünlüğün güçlendirilmesi gerekmektedir. AKP'nin elit kesimi, lüks yaşamlarını sürdürmek yerine toplumun geniş kesimlerine adil bir şekilde kaynak dağıtmalıdır. İhtiyaç sahiplerine destek sağlanmalı ve gelir adaletsizliği azaltılmalıdır. Vergi politikaları adaletli bir şekilde yeniden düzenlenmeli ve vergi kaçakçılığına karşı daha etkili önlemler alınmalıdır. Halkın vergilerinin adil bir şekilde kullanıldığına dair şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır. İnsanların birbirleriyle daha fazla etkileşimde bulunmaları ve birlikte zaman geçirmeleri, bayramların eski sıcaklığını yeniden kazanmasına yardımcı olabilir.

Halkın Tepkisi ve Mücadelesi: Adalet İstemi

Türkiye'de, halkın bu adaletsizliklere karşı tepkisi zaman zaman sokaklara dökülerek ve sivil toplum örgütleri aracılığıyla dile getirilmektedir. Gelir adaletsizliği, vergi imtiyazları ve elit kesimin ayrıcalıkları, toplumun geniş kesimlerinde büyük bir huzursuzluk ve öfke yaratmaktadır. Özellikle sosyal medya platformları, bireylerin seslerini duyurduğu ve toplumsal eleştirilerin yapıldığı önemli bir alan haline gelmiştir.

Sivil toplum örgütleri, hükümetin adaletsiz politikalarına karşı aktif bir şekilde mücadele etmekte ve halkın haklarını savunmaktadır. Protesto gösterileri, imza kampanyaları ve bilinçlendirme çalışmaları, toplumun bu konulardaki duyarlılığını artırmakta ve hükümetin politikalarını sorgulamaya teşvik etmektedir.

Özellikle gençler arasında, adalet ve eşitlik talepleri giderek güçlenmektedir. Gençler, sosyal medya üzerinden örgütlenerek ve bilinçlendirme kampanyaları düzenleyerek, toplumun dikkatini bu konulara çekmektedir. Gelecek için adaletli bir Türkiye talebi, gençler arasında yaygın bir şekilde paylaşılmaktadır.

Halkın bu adaletsizliklere karşı gösterdiği tepkiler, Türkiye'nin demokratik geleceği ve toplumsal dönüşümü için umut vadetmektedir. Ancak, bu tepkilerin etkili olabilmesi için sürekli ve kararlı bir şekilde devam etmesi gerekmektedir. Halkın, demokratik haklarını kullanarak adalet taleplerini dile getirmesi, Türkiye'nin geleceği açısından kritik bir öneme sahiptir.

Sonuç: Toplumsal Değişim ve Umut

Türkiye'de bayramların tadının kaybolmasının ardında, son 22 yılda iktidarda olan AKP'nin politikalarının etkisi oldukça belirgindir. Ancak, bu durumu değiştirmek için toplumsal bir dönüşüm ve adaletin sağlanması gerekmektedir. İnsanların birlikte hareket ederek, toplumsal bütünlüğü güçlendirmesi ve adil bir gelecek için çaba sarf etmesi önemlidir. Ancak bu şekilde, bayramların eski coşkusunu yeniden kazanmak ve toplumun genel moralini yükseltmek mümkün olacaktır. Umut, adalet ve dayanışma duygusuyla şekillendirilen bir Türkiye için yol gösterici olacaktır.