Ahlak, kelimenin en dar anlamıyla, neyin doğruveya yanlış sayıldığı (sayılması gerektiği) ile ilgilenir. Terim genellikle kültürel,dini,dünyevi ve felsefi topluluklar tarafından, insanların (öznel olarak) çeşitli davranışlarının yanlış veya doğru oluşunu belirleyen bir yargı ve ilkeler sistemi kavramı ve/veya inancı için kullanılır. 

Ünlü Profesör Celal Şengör katıldığı bir söyleşide Atatürk'ün ahlak anlayışını anlatıyor.

Atatürk,Türkiye Öğretmenler Birliği'nde yaptığı ahlak açıklamasında; 'Milli ahlakımız, medeni esaslarla ve hür fikirlerle geliştirilmeli ve takviye olunmalıdır.Bu çok mü­himdir; bilhassa nazarı dikkatinizi çekerim.Tehdit esasına dayalı ahlak, bir fazilet olmadıktan başka, itimada da değer değildir.''

Editör: Fatih Savuk