Emperyalizm hesaplarını uzun vadeli yapar .

Bu davranış şekli yüzyıllardan beri değişmez.

İngilizlerin “ Şark planı” başlangıcı ve devamı itibarı ile yaklaşık 150 yıl sürmüş , büyük bir oranda başarılı olmuş ama sonuçta İngilizlerinde içine dönmesiyle , başat aktörlüğü ABD ye terk etmesiyle sonuçlandı .

ABD’nin bizim de önemli bir aparat olduğumuz “ yeşil kuşak” projesi 1945lerde uygulamaya girdi 1990larda Sovyetler birliğinin bitirilmesiyle yaklaşık 40 yıl sürmüş ve kendi açılarından başarılı olmuştur.

Yeşil kuşak projesinin devamı olan “ Küreselleşme ve Büyük Ortadoğu projesi “ise 1990lı yıllarda Sovyetler birliğinin dağılması sonucunda Dünya yönetiminin kurulan tek kutuplu sistemin devamını sağlamak için uygulamaya sokulan ve çeşitli gerekleri olan bir uygulama projesidir.

BOP projesinin baş aktörü ABD’dir, tabii olarak uygulama alanlarında ABD’nin uygulama işbirlikçisi yerel yancı aktörleri var.

BOP projesi temel olarak batı Asya , Kuzey Afrika, Güney Rusya ve Anadolu coğrafyasındaki tüm yer üstü ve yer altı kaynaklarının gasp edilip ABD ekonomisine yani Küresel ekonomiye dahil etmeyi maddi olarak , Arz- ı mevud büyük İsrail ‘in oluşturulmasını manevi olarak hedeflemekte ve uygulanmaktadır.

BOP geniş bir coğrafyada ve uzun bir zaman diliminde uygulandığı için tabii olarak uygulayıcı kişiler gerek projeye hizmet performansı ve sadakati açısından gerekse yaşlanma açısından değişmeler görülmektedir .

Yani BOP şirketinde emeklilik sistemi var .gönüllü veya gönülsüz.

BOP ‘un Türkiye ayağında son zamanlarda enteresan işler olmaya başladı.

Malum BOP Türkiye ayağı , Türkiye’nin bölünmesi, Türkiye’nin İllegal sığınmacılar ve PKK eliyle istikrarsızlaştırılması , metropollerinin terörize edilmesi , ekonomisinin çökertilmesi , milli kimliğinin yok edilmesini amaçlamaktadır.

Türkiye cumhurbaşkanının planlanmış ABD seyahati iptal edildi.

Hamas başkanı Ankara’ya geldi ve Türk devlet yönetimi ile birlik mesajı verildi .

ABD Suriye’nin kuzeyinde bir ordu kurdurduğu PYD’nin işgal ettiği bölgede İncirlik üssünden daha büyük ve daha etkin bir üs kuruyor.

Türkiye Kuzey Irak’a askeri operasyon yapmayı planlıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Irak Bağdat ve Erbil’e ziyaret yapıyor.

Türkiye uzun bir zaman aralığından sonra İMF kapısında Dünya bankasından 18 milyar dolar kredi alıyor

( kredinin yüzde 60’ı illegal sığınmacıların rehabilitesi için kullanılacak )

Türkiye cumhurbaşkanının Türkiye’de görev yaptığı sürece alacağı kararları tanımayacağını ilan ettiği eski ABD büyükelçisi John Bass’ın günlerdir Ankara ve İstanbul’da görüşmeler yapıyor.

Rusya devlet başkanı Putin Türkiye’ye yapacağı ziyareti 1 yıldır sürekli erteliyor .

Son yerel seçimlerin seçimi kazananların bile beklemediği farklarla sonuçlanması.

( 1965 seçimleri ABD organizasyonu olan AP’nin ,1983 seçimleri de zamanın ABD organizasyonu olan ANAP’ın , 2002 seçimlerinin bir ABD organizasyonu olan Ak partinin beklenmeyen sonuçlarla kazanılan seçimlerdi ve iktidar değişimlerine sebep olmuştu.)

Türkiye’de BOP uygulamacılığının bir el değiştireceği görülüyor.

Bir milli , Türk milliyetçisi akım bu hayasızca akını durdurup , Türk milletinin makus talihini bu topraklarda değiştirip en azından Anadolu coğrafyasının Türk yurdu olarak kalmasını sağlayabilir mi .

Yoksa Türkiye’de hiçbir siyasi kutsalı olmayan BOP uygulayıcısı emperyalist hizmetçilerinin yönetiminde adım adım çöküşe mi gideceğiz?

Türkiye kritik bir dönemdedir.

Anadolu’daki Türk istiklal savaşının başlangıcı Amasya tamimi şöyle der .

“Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır .”

Hayat dönüp dolaşıp Türk milletinin kendisinin kararlılığının , uyanıklığının , vatan ve yurt sevgisinin , birlikte bir gelecek kurma isteğinin ve anti emperyalist milli duruş sahipliğinde düğümleniyor.

Türk milleti karar vermeli ya emperyalizmin uşaklarıyla uçurumdan aşağı yuvarlanmayı seçecek ya da kendi içinden kendisini merkeze alan evlatlarıyla vatan bildiği topraklarda ebediyen payidar kalacak...