Ülkücü camia, ne yaptığını bilen, kimsenin yanlışını savunmayan, doğruları her yerde haykıran, kimseye biat etmeyen, parti taassubu olmayan, yanlışa doğru demeyen, doğrular konusunda gönül ve his bağıyla iletişim kuran bir topluluktur.

Ülkücü camia, bu milletin genlerinden oluşan, bu milletin kılcal damarlarını oluşturan, milletin değerlerini savunan ve koruyan milli bir kimliktir.

Ülkücü camia, hiçbir partinin, kişinin veya zümrenin tahakkümünde olmayan, milleti için yaşam mücadelesi veren, milletini yaşatmak için yaşamayı gaye edinen, gerekirse çarpışarak ölmeyi de bilen bir topluluktur.

Ülkücü camia, oy için hesaplanamayan, kimsenin oy oyunlarına gelmeyen, şuurlu oy kullanan bir topluluktur. Gerektiğinde kendini temsil ettiğini zanneden kişileri seçimlerde cezalandıran, temsil edildiğini iddia eden parti, kurum ve kuruluşların yanlışlarına ilk direnen, baş kaldıran bir topluluktur.

Ülkücü camia, adına kimsenin söz söyleme hakkının olmadığını, ülkücü camiayı temsil ettiğini iddia edenlere seçimlerde gereken cevabı verdiğini göstermiş olan bir toplumdur.

Ülkücüler adına karar verecek olan ülkücülere lider olmak isteyen her kim varsa, merkezi Türk milliyetçiliği olan, bütün Türk insanını ve milletin bütün kesimlerini kucaklayabilecek bir düşünceyle ve merkezinde Türk milliyetçilerinin yer aldığı milletin her kesimine hitap edebilecek yeni bir misyon ve vizyonla hareket edebilecek, demokratik terbiyeye önem veren, iştişareyi temel alan, demokratik laik sosyal hukuk devletinin varlığına inanmış, milleti Atatürk ortak paydasında toplayabilecek bir kimse varsa işte meydan.

Liderleri toplumlar yaratır ve şartlar doğurur. O şartlar oluşmuştur.

Ülkücü hareket artık iktidara sahip olmak, ülke yönetiminde muktedir olmak istemektedir.

Ülkücü hareket kadrosuyla en az beş Türkiye idare edebilecek kadroda, birikimde ve deneyimde bir topluluktur. Ülkücüler her kesim tarafından iyi tahlil edilmiş, iç ve dış düşmanları tarafından iyi incelenmiş bir topluluktur.

Sadece bu gücün kendileri tarafından fark edilmeyen, her zaman birileri tarafından uyutulmaya oyalanmaya milli refleksleri yok edilmeye çalışılan ama yine de başarılamayan bir topluluktur.

Gelecek asır ülkücülerin asrı gelecek yüzyıl Türkçülerin yüzyılı olacaktır inşallah.