Tövbe Allah’tan alınır.

Tek bağışlayan Allah’tır.

Şeyhlerini siyasi liderlerini Allah gibi gören peygamber yerine koyan boylarına kadar şirke batmış Müslüman olduklarını sanan bilimden akıldan uzaklaşmış biatçılar ülkesi olduk.

Tövbe alacağız diye battığımınız şirke kutsiyet yüklemeyin.

Yeni şeyhe biat için gittik deyin. Sizin ki tövbe almak değil yeni şeyhe biat etmektir.

Biat etmek ise insanın hür iradesini şeyhinin iradesine ipotek etmektir.

Bu hal ise kendi iradesiyle hareket edememe. Hür düşünememe sorgulamadan söyleneni kabullenme halidir.

Şeyhinin bütün istek ve arzularını düşünmeden sorgulamadan robot misali yerine getirmeye denir. Yani kısaca insanı diğer canlılardan ayıran akıl ve düşünceden uzaklaşma şeyhe tam biat etme tabi olma halidir.

Sizin yaptığınız tövbe almak değil yeni Şeyhe biat etmektir. Biat etmek kendi hür iradesini şeyhinin iradesine ipotek etmektir.

Tövbe almak günah çıkartmaktır. O da İslam’da yoktur.

Hristiyan inancında mevcuttur. Hristiyanlıkta günah çıkartmak, günahlarının bir pedere itirafı ile günahlarının bağışlanması demektir.

Siz Müslüman olduğunuza göre bu tövbe almak da neyin nesidir. 

Tövbe almak dedikleri, sapık inançlarına kutsiyet yükleyerek sapıklıklarını gizlemekten başka bir şey değildir.