Ülkemizde ciddi manada konut sıkıntısı var. Konuta olan talebin artması konut arzının azlığı kira fiyatlarını ve ev fiyatlarını yükseltmektedir. Konut fiyatlarındaki ve kiralardaki artışların en tabi sebeplerinden bir tanesi ekonominin kuralı arz ve talepten kaynaklanmaktadır.

Ülkemizdeki konut arzının düşük olmasının, fiyatların yükselmesinin sebepleri araştırılmadan ev sahiplerini vicdansızlıkla suçlamak, üstelik bu suçlayanın ülkenin tek yetkili hem de en etkili sorumluluk sahibi devlet başkanı olması hem güldürmekte, güldürdüğü kadarda insanı düşündürmektedir. 

Ülkemizdeki konut sıkıntısının birçok sebepleri var. Bunların en başında siyasi sebepler gelmektedir. Yirmi milyona yakın mültecinin getirilmiş olması konuta olan talebin artış sebeplerin başında gelmektedir. Mültecilerin işgal etmiş olduğu konut sayısı en az beş milyon. Mültecilere Avrupa birliğinden gelen 129 milyar harcanan 250 milyar ülkemizden çıkan ise 121 milyar bu paraya ise 121 bin konut yapılır. 2022 itibariyle Suriye de farklı noktalarda projelendirilen 84 bin 481 evden 64 bin 97 sinin bitirildi 2022 sonunda ise bu bitirilen ev sayısının 100 bin olacağı açıklanmıştır. Mültecilerin oturduğu ev ve yukarıda verilen reklamlar dikkate alındığında ülkemizde konut sıkıntısı değil konut stoğu mevcuttur. Bankaların çeşitli sebeplerle ellerinde borç karşılığı tuttukları konut 2019 tarihi itibariyle 6 bin 296. 

Çarpık kentleşmenin ve yanlış sanayi politikasının neticesine ilaveten iktidarın popülist emekli politikası köyden kentlere göçü hızlandırmıştır.

Ülkemizde nüfusun yüzde 93,2 şehirlerde yaşamakta, köyler boşalmış üretim durmuş, hükumetin yanlış faiz politikası tarım politikası sanayi tarım eğitim politikaları ülkede ekonomiyi içinden çıkılmaz hale getirmiş diplomalı işsiz sayısını yüzde 25 yükselmiştir.

Yukarıda bahse konu, mülteci sorunu çarpık kentleşme yanlış sanayileşme üretimin durması fiyatların anormal artışı enflasyonun yüzde yüzün üzerinde seyretmesine neden olmuştur. Devlet kendi ürettiği ve sattıklarını ortalama yüzde 80, vergilere ise yüzde 58 in üzerinde zam, Vakıflar Genel müdürlüğü Hatay Asus’taki evlerine yüzde 700 zam yaparken ev kiralarına yüzde 25’ten fazla zam yapmayı yasaklaması mı vicdansızlık.?

Cumhuriyet tarihimizde ev kiraları piyasa şartlarında oluşurken ülkeyi bu hale getirenlerin. Ev kiralarına ülke deki enflasyon oranının dörtte biri oranından fazla zam yapamazsınız demesi mi vicdansızlık, yoksa ev sahiplerinin zam istemesi mi vicdansızlık? 

Anayasamızda Ülkemizin demokratik laik hukuk ve sosyal devlet olduğundan bahsedilir. Sosyal devletlerde barınma korunma sağlık eğitim en tabi insan haklarındandır. Sosyal devlette sorumluluk yöneticilerindir. Yöneticilerin bu sorumluluklardan kaçarak vatandaşı vicdansızlıkla suçlaması hiçbir şartta kabul edilemez.

Ev sahibini ev kirası ile geçinemez hale düşüren mi vicdansız yoksa ev sahibimi vicdansız? Kiracıyı kirasını ödeyemez duruma getiren mi vicdansız ev sahibimi vicdansız? Ekonomiyi içinden çıkmaz hale getiren ülkeyi borç batağına sokan cumhuriyetin bütün kazanımlarını satan yabancılara vatandaşlık karşılığı ev satan işsizliğe zirve yaptıran halkını açlığa yoksulluğa işsizliğe mahkûm eden yönetim mi vicdansız yoksa ev sahiplerini vicdansız?

TAKDİR SİZ SEVGİLİ OKURLARIMINDIR.