Bir insanın, en büyük zenginliklerinden biri mukayese edebileceği bilgilere ve görgüye sahip olmasıdır. Yalnız bir açıdan okuyor ve sınırlı bir coğrafyada geziniyorsanız; dünyayı, tarihi, uygarlıkları, siyaseti anlayamaz ve gelecek hakkında doğru öngörülerde bulunamazsınız...

Bundan dolayı, Türk Milleti ve özellikle Türk gençleri dünyayı Erasmus yada Work And Travel denilen küresel ve emperyalist  projeler ile değil milliliğii kabul edeceğimiz bir strateji dahilinde gezmelidir. Hem de yer, yurt ve mekan ayırmadan!

Diyeceksiniz ki; her yerde Türk var. Doğru! Ancak bu Türklerin bir stratejisi yok. Hatta çoğunun milli bile olduklarından ve milli bir şuurla davrandıklarından söz edilemez.

Halbuki, batımızda ve doğumuzda yer alan bizim haricimizdeki dünya hakimiyeti konusunda iddialı olan milletler, milli bir strateji ile dünyanın her yerini dolaşıyor, görüyor, dilini öğrenmeye çalışıyor ve böylece dünyayı kavrayarak gelecekte dünya üzerinde önemli bir yer edinmenin planlarını yapıyorlar. Şimdilerde ise biz bunu seyyah Youtuber'ler eliyle çala kalem yapmaya çalışıyoruz! O sebeple bu arkadaşları yani bizim seyyahları dikkatle takip ediyor yazıda anlattığım sebeplerden dolayı onlara çok önem veriyorum.

İlk uzak doğulu arkadaşım ile 1980 yılında Almanya’da lisan okulunda tanıştım. Bir Güney Kore’li idi. Kore Savaşı’ndan dolayı ona ilgi duymuştum.O da biz Türklere karşı sevgi doluydu.Ancak ülkesinden çok uzak olan Almanya’da ne işi var diye düşünmüş ve niye Almanca öğreniyor diye de şaşırmıştım.Öyle ya! Ben bir Türk genci olarak nereden bilebilirdim adamların nokta atış yaptığını. Biz böyle bir bilinçle yetişmemiştik ki !

 Henüz o tarihlerde, uzak doğu ülkeleri ve özellikle Çin, bugünkü ekonomik güçlerine ulaşmamıştı. Başta Çin olmak üzere geleceklerini kurgulayan uzak doğulu milletler, vatandaşlarını dünyanın her tarafına, oraları tanısınlar, öğrensinler diye  gönderdi. Yüzbinlerce uzak doğulu genç dünyanın dört bir tarafındaki üniversitelerde okudu. Yeni diller öğrendiler. Toplumları tanıyarak onların psikolojilerine etki eden reflekslerini tespit ettiler. Sosyolojik saha çalışmaları yaptılar. Bunun onlara getirdiği faydalar bu gün izahtan varestedir.

Şimdi aynı milli stratejilerini devam ettiriyorlar. Nereye gitsem dünyanın dört bir yanından insanı ama uzak doğuluları ise aşırı yoğunlukta görüyorum. Bunu daha önce hristiyan batı yapmış ve dünyanın her tarafını seyyah yada gezgin diyebileceğimiz insanlarla tanımış ve sonrasında da bunlarla emperyalist işgalin temellerini atmıştır.

Bunu bir kez daha, Bulgaristan’ın Filibe şehrinde Türklerden kalmış ıssız bir kalenin burçlarında rastladığım ve neredensiniz diye sorduğumda “Çin’in Shangai’danız” cevabını aldığım Çinlileri görünce daha iyi anladım.

İstisnalar hariç günümüzde hiç bir Türk, uzaklara gidip Çin’in Çinlilere ait bir eski eserinde, onun yaptığı gibi bir inceleme yapmaz. Çünkü Türk’ün ve onun olduğu tartışmalı devletinin, vatandaşlarını dünyayı tanımak anlamında yönelttiği bir milli stratejisi yokturda ondan! Bu arada kimse bana Türk Hava Yolları’nın yaptıklarını anlatmaya kalkmasın

Türklerin bu konuda yaşadıkları en önemli hadise, ABD destekli eli kanlı Fetö terör örgütünün dünyanın dört bir köşesine Türk gençlerini modern köleler olarak kullanılmak üzere taşımış olmasıdır.

Buradan Türk Milletine ve özelliklede Türk gençlerine tavsiyem, mümkün olduğunca genç yaşlarda dünyayı gezerek tanımaları, yerel dillere varıncaya kadar çok sayıda dil öğrenmeleri, tanıştıkları toplumların sosyolojik ve psikolojik tahlillerini iyi yapmaları ve kurdukları kişisel irtibatları kaybetmeyerek nesilden nesile aktarmalarıdır.

Ancak 85 milyonluk bir ülkede 5 milyon civarında pasaport sahibi insan olduğu ve bunun ancak 1 milyon civarındaki insanımızın sıklıkla yurt dışına çıkabildiğini göz önüne alırsak bu konuda ne kadar büyük bir zorlukla karşı karşıya olduğumuz daha iyi anlaşılır.

Efendim, devletimizin ve milletimizin böyle bir stratejisi yoktur diyebilirsiniz. Olsun, gelin biz bir strateji oluşturalım ve dünyayı tanıyalım.

Mukayese yapma bilgisi ve yeteneği olmayanların gelecek zamanı “Türk Asırları”na dönüştürmesi mümkün değildir. Hamasetle ve “Türk’ün Türk’e Propagandası” ile bu iş yürümez. Bu sebeple her bir Türk insanı ve de özellikle Türk genci dünyayı iyi tanımalı, insanlık ve medeniyetler tarihini okumanın yanında görerek ve hissederek algılamalı ve bunu da Türk Milleti’nin hayrına kullanmayı başarabilmelidir. Kabuğu kıramamak yada kabuğun içine sıkışıp kalmak, Türk Milletine ve Türk gençliğine bir şey kazandırmaz...