Osmanlı’nın son döneminde 3 büyük gayr-i Müslim azınlık vardı, Rumlar, Ermeniler ve müseviler. Bütün ekonomiyi bunlar yönetiyordu. Rumlar ve Ermeniler büyük devletleri dinledi Osmanlı’ya ihanet etti, işgalcilerle iş birliği yapıp Türkleri katletti. Yahudiler, müseviler ve sebataistler Türklerle birlikte hareket etti, asla ihanet etmediler, kaderlerini Türklere bağladılar, onlarla birlikte Türkiye’ye hicret ettiler, onlarla birlikte katledildiler, paraları ve ilişkileriyle Osmanlı’ya hizmet ettiler, hepsi milli mücadeleyi destekledi, lozanda Hayin Nahum ve alliance İsrail sayesinde lobi oluşturduk istediğimizi aldık.

Müseviler ve sebataistler Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasında kanlarıyla paralarıyla ilişkileriyle belirleyici rol oynadılar. Milli mücadeleyi Kurtuluş savaşını desteklediler, bu uğurda öldüler.  Mesela Hasan Tahsin. Sadece Türkiye’ye aidiyet duydular, Övüne övüne Türküz, Türkiye Türklerindir dediler, Türk milliyetçisi oldular, mesela Moiz Kohen

Türk devleti kuruldu. Rum ve Ermeniler kaybetti, Rum ve Ermeniler bundan Yahudileri sorumlu tuttu nefret etti, Türkiyede kalan Kripto Ermeni ve Rumlar Sosyalizm ve İslamcılık üzerinden Yahudilere saldırdı, Türkiye’deki yahudi nefreti literatürü büyük ölçüde bu kripto Ermeni ve Rumların işidir.  Ermeniler musevilerin Milli mücadelede ve  Lozanda Türkiye’ye desteğini, Musevilerin Büyük Ermenistan’ın kurulmasını engellediklerini hiç unutmadılar onun için yahudilerden sebataistlerden ve İsrail’den nefret ettiler, Filistin’i desteklediler. 

Ben Ömer Turan eskiden İslamcıydım bu kripto Ermeni ve Rumların yazdıklarını doğru sanıp  Türk Yahudilerine, sebataistlere ve musevilere cephe aldım. Tarih bölümünü bitirip cumhuriyet tarihi alanında doktora yapınca kaynaklara ulaşınca gerçeği gördüm. Ben hala Siyonizm karşıtıyım o ayrı ama Eşkanaz Musevilerin Hazar Türkü olduğunu en azından Türk dostu olduğunu, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda belirleyici rol oynadığını, Milli mücadeleye destek verdiklerini birincil kaynaklardan gördüm. Türk ve musevilerin (sebataistlerin) kaderi bir.

Biz Müslüman Türkler musevilerle, yahudilerle, sebataistlerle tarihi ittifak kurmalıyız ve bu ittifakı devam ettirmeliyiz. 

Ben ÖmerTuran olarak, İslamcılık ve sosyalizm postuna bürünmüş Türk ve Türkiye düşmanı kripto Ermeni ve Rumların Türkiyede oluşturduğu musevi karşıtı yalan ve yanlış algıyı kıracağım.

Editör: Habererk Com