Ülkücü hareket tabandan başlayarak bir çatı altında birleşip Türk milletinin makus talihini değiştirmelidir.

Bu son seçimler göstermiştir ki ülkücü hareket Türkiye'deki üç eğilimin içinde en fazla oya sahip kesimdir. Birlikte hareket edilmesi halinde bu birlikteliğin yaratacağı sinerji, mevcut oyları ikiye katlayarak Türk siyasetinde söz sahibi ve Türk siyasetinin en güçlü siyasi partisi olacaktır.

Akıllı hareket edilmesi halinde mazisi tertemiz olan, millet tarafından kabul görmüş bulunan bu hareketin atisi de parlak olacaktır. Her şeyin riyası olur ama canın riası olmaz. Vatanı için canını vermekten cekinmemiş onca Ülküdasını genç yaşta toprağın kara bağrına vermiş olan, birbirini kardeşten öte bilen, ülküdaşı ile kendi açken bile elindeki bir simidi dahi paylaşan, vatanı  ve ülküdaşı  sözkonusu olunca herşeyini feda edebilen, Çanakkale ruhuna sahip bir nesildir.

Bu hareketin mensupları, bu hareket, bu ruh bitmemeli, bitirilmemeli, bitirilmesine müsade edilmemeli, birleşmeli diri olmalı, kenara çekilip seyirci kalmamalı.

Ülkücü hareket tavanda değil tabanda birleşerek tavanı oluşturmalı. Birleşme temelleri sağlam zemine atılmalı. Anadolunun  her köşesinden birer tuğla bir miktar harç demir çimento getirilip birleştirilmek suretiyle bina yapıldıktan sonra çatı oluşturulmalı.

Tabandaki birleşimle yapılan bu binanın oluşumu bittikten sonra tavan oluşturulup çatısı kurulmalıdır. Bu oluşumun tabanda sağlanması ile kendilerini ülkücü hareketin temsilcileri gören, bu hareketi siyasi emelleri uğruna koltuk sevdasına bölüp, parçalayıp başka eğilimlerin başka siyasi partilerin kullanabileceği malzeme haline getirenler, bu oluşumu ibret ve hayretle kenara çekilip seyretmelidir.

Ülkücü hareket öksüz ve yetim bırakılmıştır. Ülkücü hareket başşızdır. Ülkücü hareket üzeri küllerle kapatılmış mangalda kor gibidir. Bu hareketin o külleri üfleyip o korları alevlendirecek bi nefese ihtiyacı var. Şeker var, yağ var, un var, su var, ateş var, tava, tencere, kaşık var, bu hareketin helva yapacak birine ihtiyaci var. Artık helva yapmanın vakti gelmiş her şart oluşmuştur.

Yönetecek liyakatlı  kadrolar fazlası ile yetişmiştir. Gençliğimizde "Bizim oya ihtiyacımız yok yetişmiş kadrolara ihtiyacımız var",  "ülkücüler bölünüp parcalanırsa vatan bölünür diyen Başbuğumuzun  ne kadar ileri görüşlü olduğu haklılığı gün gibi aşikardır.

Türk dünyasının umudu olan Türkiye bölünüp parçalanma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Şimdiki Filistinlilerin dedeleri topraklarını yahudilere satarak zevki sefada yaşayıp gittiler. Torunlarına ise kan ve göz yaşını bıraktılar. Sen de torunlarına kan ve göz yaşı bırakmamak için vatanına ülkücü dünya görüşüne sahip çıkmalısın. Yarın çok geç olabilir.

Birbirimize karşı particiliği bırakıp ülkücülükte birleşme vaktidir.