Devleti yönetmekte acz varsa, mafya vardır mafyanın organize ettiği mali kara para mafyöz hiç bir oluşum, devletin olmadığı yerde faaliyet gösteremez çünkü, mafya denen organize, kriminal oluşum, kurumları hantallaştırılmış devletin yasal yöntemlerinin illegalize boşluklarından yararlanır. Çeteleşmek için, sosyal ve siyasal kurallara ihtiyaç vardır.

Ahlaki kurallar, birbirinin aynısı devlet ve mafya için farklı işler gibi görünür ama aynı sonuca varır.

Devlet ciddi bir tahakküm mekanizmasıdır.

Mafya illegal bir tahakküm mekanizmasıdır.

Terör, her ikisinin de kendini legalize etmek için kullandığı bir aposteriori kavramdır. Her ikisi de nihayetinde teröre varır ama, terörist diye nitelenen tüm örgütler, bu boşluğu hantallaşmış devletten ve onun uzantısı mafyöz çözümlerden devralır. Devlet , iktidar, hükümet her neyse halka iyilik, dürüstlük taltif edip, halkı sosyalleştirmek, devlet imkanlarından faydalandırmak burjuvazinin, zenginliğin 

özentinin halk üzerinde etkisini azaltmak devletin asli görevidir. Örnek İskandinav ülkeleri…

Bizim derdimiz devletin icracı hükümetin halka zeka değil vicdan aşılamasıdır. Çünkü,  ancak vicdanlı kitleler devleti yüceltir barışı getirir ama maalesef

"halkın aklıyla dalga geçme", diyen zihniyet halkın yozlaşmasının önünü açar. Bugün Dilan Polat - Engin Polat çifti bu devlet mekanizmasının dejenere olmuş halinin izdüşümüdür. Devleti yönetim şeklinde sosyal medya showları Müge Anlı takipçiliği içi boş yavan duygu pompalayan zengin, fakir uçurumlarını illegalize kültürünü pompalayan diziler halka pompalandıkça üretmeden tüketime, hazıra çabukçuluğa, şark kurnazlığına alıştırılmış halk, ne demokrasi bilir ne ortak sosyal paylaşımlı bir hayat benimser. Şatafata paranın verdiği şımarıklığı, görgüsüzlüğü, vandallığı kendinde bir sosyal sınıf atlama görür örnek Polat çifti… Polatlar sadece gördüklerimiz daha nice polatlar var .

Cumhuriyet bugün 100 yaşında devlet 100 yaşında devletin iştigal edeceği yücelik yerini varoşluk, basitlik, ucuzluk, icracı devlet bakanları, bürokratlar, kolluk kuvvetleri, bu varoş kültürden gelen büyük paralar kazanmak için mafyöz sistem yaratanlarla el ele dolaşırsa fotoğraf verip aleni desteğini ifşa ederse bugün ülkede ne göç politikası değişir ne ekonomik istikrar gelir ne enflasyonla mücadele olur. Temiz toplum için önce devletin direksiyonunda olan hükümetin suçluyu öven suça sahip çıkan kayıt dışı ekonomiden kar kazanç sağlamayan bürokrasi ve otorite kurması gerek acze düşmüş bir devlet çarkı sağlıklı işlemez. Devlet denilen mekanizma usulünde yönetilirse devletin silüetindeki tüm bataklıklar kurur devleti mamul eden halkın refah ve yaşam kalitesi yükselir, mutlu pazarlar.