Eşekler aslında çok akıllı hayvanlardır.

Eskiden deve ve katır kervanlarının önüne kılavuzluk yapması için mutlaka eşek koyarlarmış.

Eşek için “bir kere düştüğü çamura bir daha düşmez “ diye bir nitelemede yapılır ki bu niteleme eşeklerin akli melekelerinin hakkını verir.

Eşekler iyi iz sürücüdür. Kendisinden önde giden eşeklerin ayak izlerine basarak yürür.

Kaçakçılar sınırlardan mal geçirmek için mayın döşenmiş yerlere önce eşekleri gönderirlermiş.

Birinci eşek mayına basıp parçalanınca diğerini, diğeri de mayına basıp parçalanınca bir

Diğerini gönderirlermiş. Taa ki mayın tarlasında bir gedik açıncaya kadar.

Mayın tarlasında sonunda bir gedik açılır ama daha önce mayın tarlasına sürülen eşekler eşek cennetine giderler.

Bu durum harplerde de yaşanır iki ordu karşı karşıya geldiğinde, önden düşman ordusunun üzerine gene menzil eşekleri gönderilir.

Gönderilen eşekler eşek cennetini boylayıp saha temizlenir ve ordunun taarruzu başlar.

Genelde siyasette kullanılan menzil eşekleri de vardır.

Bir parti başkanı söylemek istediği ama kendisinin söyleyemediği bir fikri yardımcılarından biri olan bir

menzil eşeğine söyletir.

Söz menzil eşeği tarafından söylenmiş amaç hasıl olmuştur.

Siyasi menzil eşeğinin durumu ne olacak?

Biraz daha mayın tarlasında diğer menzil eşekleriyle beraber yürüyecek ve kaderine razı olacak .

Ama genel bir hayat dersi vardır.

O da “insanlar kullandıklarını düşündüğü insanlara saygı duymazlar.”