"Türkiye nüfusunun %15.3'ünü genç nüfus oluşturmaktır."

"Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2021 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 971 bin 289 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun %15,3'ünü oluşturdu. Genç nüfusun %51,3'ünü erkek nüfus, °/o48,7'sini ise kadın nüfus oluşturdu."

Genç nüfusun, %32'lik bir kısmı ise seçmen potansiyelinde olan 18-22 yaşındaki Gençlerdir.

Seçimler yaklaşırken; haliyle tüm siyasi partiler, genç vatandaşlar üzerinden politikalarını yürütmek istemekte ve çalışmalarını bu yönde yapmaya çalışmaktadırlar.

Gençlerin beklentisi ne?

Gençler, ülkemizde öncelikle değer görmek istiyorlar. Toplumsal sorunların hat safhada olduğu ülkemizde; pandemi süreci, döviz kurları, sığınmacı sorunları derken kendisini çıkmazın içinde bulan gençler bu durumdan çok rahatsız. Birçok genç Avrupa ülkelerine gitme hayali kurarken, üniversite öğrencisi birçok genç de okulunu dondurmak ya da kaydını sildirmek zorunda kaldı ve bu azımsanacak bir sayı değil.

Bütün bunların ışığında gençlerimiz hak ettikleri yerde olmadıklarını düşünüyorlar.

Fazlasıyla çalıştılar, ellerinden geleni yaptılar ancak emeklerinin karşılığını alamadılar re emekleri de tıpkı hayalleri gibi yok olup gitti.

Ancak son zamanlarda 'Milliyetçilik Akımı' gençler üzerinde büyük bir etki sağladı ve gençlere bir umut ışığı oldu.

Dünya da 'Küresel Güçlere' karşı bir 'Milliyetçi Akımı' hızla büyümeye devam ederken, Türkiye'de de durum farklı değil. Hatta o kadar büyüdü ki; 'Milliyetçilik Akımı' siyasi partilerin neredeyse kaçınılmaz politikası haline gelmeye başladı.

Ümit Özdağ'ın "Gençler ülkeyi terk etmeyin, bu vatan sizin" cümlesi ve sonrasında gençlerde, unutturulmaya çalışılan Milli Şuur'u tekrar hatırlatması, genç vatandaşlarımızda büyük etki yarattı.

Çanakkale Anafartalar Zaferi'ni, bizzat yerinde şehitlerle birlikte bir gece vakit geçirme programını ise Milli Şuur'un, gençler üzerindeki etkisine çok büyük değer katan harika bir program olarak görebiliriz.

Bütün bu çalışmaların sonucu olarak gençler artık ülkeyi terk etmek istemiyor, aksine ülkesinde kalıp Milli Şuur'a sahip bir Türk Vatandaşı olarak; atalarından miras bu topraklar için mücadele etmek istiyor.

Saygılarım ve sevgilerimle