Ülkemize sığınma yolu ile gelmiş yabancıların vatandaşlık almaları anayasamıza ve hukuka uygun mudur? Bu vatandaşlıklar iptal edilebilir mi?

oy-kullanacak-suriyeli-006

Ülkemize sığınma yolu ile gelmiş zengin yabancıların vatandaş olmaları düzenlenen KHK'lar ile kolaylaştırıldı.

Türk Vatandaşı olma statüsü gelişmiş tüm dünya ülkeleri vatandaşlıkları ile neredeyse aynıyken, mevzuat üzerinde yapılan değişiklikler ile Türk Vatandaşı olanların sayısı bir hayli fazlalaştı.

Günümüz itibari ile resmi rakamlara göre: Geçici koruma altındaki Suriyelilere ek olarak itibariyle oturma izni ile Türkiye'de yaşayan Suriyeli birey sayısı yaklaşık 108 bin kişi olup, Türk vatandaşlığı almış Suriyeli sayısı ise Ağustos 2022 itibariyle 120 bin 133'ü reşit olmak üzere 211 bin 908 kişi olduğu açıklanmıştı.

Bu rakamın çok daha üstünde vatandaşlık verildiği iddiaları halen tartışmaların eşiğinde devam etmektedir.

kapak_072007

Türk Vatandaşlığı şartlarından bahsedecek olursak;

Türk Vatandaşlığı şartları, yasalarımıza göre gelişmiş dünya ülkelerindeki gibi işlemektedir.

*Kendi millî kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak

*Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye'de kesintisiz beş yıl ikamet etmek

*Türkiye'de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmek

*Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak

*İyi ahlak sahibi olmak

*Yeteri kadar Türkçe konuşabilmek

*Türkiye'de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak

*Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak

 Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir.

*Aile birliği içinde yaşama

*Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama

*Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama

 Evlat Edinilme Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanma

*Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan kişi, millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla, karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kazanabilir.

Seçme Hakkı ile Türk Vatandaşlığı Kazanma

*Ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklar ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanma

İşte asıl meselenin başladığı çok önemli nokta burası!

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanma İçin Gereken Şartlar; 2018 yılına kadar şu şekilde uygulanmaktaydı:

*En az 2.000.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen;

* En az 1.000.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç (3) yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 1.000.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarı peşin olarak yatırılan taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç (3) yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edildiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen,

*En az 100 kişilik istihdam oluşturduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilen,

*En az 3.000.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı, üç (3) yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen,

* En az 3.000.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç (3) yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen,

* En az 1.500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç (3) yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen.

Türk Vatandaşlığının yatırıma bağlı olarak hak kazanılması 2018 yılında çıkartılan;

700 Numaralı KHK 188. Maddesi hükümleri uygulanana kadar bu şekildeydi.

ANAYASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE UYUM SAĞLANMASI AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Kanun Hükmünde Kararnamenin Tarihi

02/07/2018

No : 700

Yetki Kanununun Tarihi

18/10/1982

No : 2709

 

10/05/2018

No : 7142

Yayımlandığı Resmî Gazete Tarihi

07/07/2018

No : 30471 (Mükerrer)

Yayımlandığı Düstur

Tertip : 5

Cilt : 60

 

700 Numaralı KHK / MADDE 188- (29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

Yukarıda Tabloda belirtmiş olduğum 700 sayılı KHK ve Resmi Gazetede yayımlanan 418 sayılı KHK sonrasında, Bakanlar Kurulunun da onaylaması ile birlikte değişen Yatırım Yolu İle Türk Vatandaşı olma şartları:

19.09.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 106 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ve son olarak 7.12.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 418 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yapılan değişiklikler ile birlikte yabancılar aşağıdaki şartlardan birini sağlamaları halinde Türk vatandaşlığını kazanabileceklerdir:

*En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında [değişiklik öncesi işbu tutar en az 2.000.000 Amerikan Doları’ydı] sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen;

*En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç (3) yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı [değişiklik öncesi işbu tutar en az 1.000.000 Amerikan Doları’ydı] veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarı peşin olarak yatırılan taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç (3) yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edildiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen,

*En az 50 kişilik [değişiklik öncesi en az 100 çalışan] istihdam oluşturduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilen,

*En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı [değişiklik öncesi işbu tutar en az 3,000,000 Amerikan Doları’ydı] üç (3) yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen,

*En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını [değişiklik öncesi en az 3.000.000 Amerikan Doları] üç (3) yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen

*En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını [değişiklik öncesi en az 1.500.000 Amerikan Doları’ydı]en az üç (3) yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen.

71772

Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile çıkarılan KHK’lar ile vatandaş olanları büyük bir şok bekliyor!

Yaklaşan seçimlerde göz önünde bulundurulduğunda; iktidarın değişmesi dahilinde Türk Vatandaşlığı yürütmesine, Kanun Hükmünde Kararnameler ile eklenen ya da değiştirilen maddeler yine bu KHK’ların iptal edilmesiyle birlikte alınan tüm vatandaşlıklar Türk Anayasa’sına ve hukuka aykırı alındığı gerekçesiyle iptal edilebilir.

Bu vatandaşlıkların iptal edilmesinde uluslararası hukuku geri planda bırakacak bir hukuksuzluk kesinlikle bulunmamaktadır.