Bu son seçimler göstermiştir ki Ülkücü hareket Türkiye’deki üç eğilimin içinde en fazla oya sahip kesimdir.

Birlikte hareket edilmesi halinde bu birlikteliğin yaratacağı sinerji, mevcut oyları ikiye katlayarak Türk siyasetinde söz sahibi ve Türk siyasetinin en güçlü siyasi partisi olacaktır.

Akıllı hareket edilmesi halinde mazisi tertemiz olan millet tarafından kabul görmüş bulunan bu hareketin atisi de parlak olacaktır.

Her şeyin riyası olur ama canın riyası olmaz.

Vatanı için canını vermekten çekinmemiş onca Ülküdaşını genç yaşta toprağın kara bağrına vermiş olan birbirini kardeşten öte bilen ülküdaşı ile kendi açken bile elindeki bir simidi dahi paylaşan vatanı ve ülküdaşı söz konusu olunca her şeyini feda edebilen, Çanakkale ruhuna sahip bir nesildir bu hareketin mensupları.

Bu hareket bu ruh bitmemeli bitirilmemeli bitirilmesine müsaade edilmemeli birleşmeli diri olmalı kenara çekilip seyirci kalmamalı.

Ülkücü hareket tavanda değil tabanda birleşerek tavanı oluşturmalı. Birleşme temelleri sağlam zemine atılmalı.

Anadolu’nun her köşesinden birer tuğla, bir miktar harç, demir, çimento getirilip birleştirilmek suretiyle bina yapıldıktan sonra çatı oluşturulmalı.

Tabandaki birleşimle yapılan bu binanın oluşumu bittikten sonra tavan oluşturulup çatısı kurulmalıdır.

Bu oluşumun tabanda sağlanması ile kendilerini ülkücü hareketin temsilcileri gören bu hareketi siyasi emelleri uğruna koltuk sevdasına bölüp parçalayıp başka eğilimlerin başka siyasi partilerin kullanabileceği malzeme haline getirenler bu oluşumu ibret ve hayretle kenara çekilip seyretmelidir.

Ülkücü hareket öksüz ve yetim bırakılmıştır.

Ülkücü hareket başızdır.

 Ülkücü hareket üzeri küllerle kapatılmış mangalda kor gibidir.

Bu hareketin o külleri üfleyip o korları alevlendirecek bir nefese ihtiyacı var.

Şeker var, yağ var, un var, su var, ateş var, tava, tencere, kaşık var, bu hareketin helva yapacak birine ihtiyacı var.

Artık helva yapmanın vakti gelmiş her şart oluşmuştur.

Yönetecek liyakatli kadrolar fazlası ile yetişmiştir.

Gençliğimizde “Bizim oya ihtiyacımız yok yetişmiş kadrolara ihtiyacımız var”, “Ülkücüler bölünüp parçalanırsa vatan bölünür” diyen Başbuğumuzun ne kadar ileri görüşlü olduğu haklılığı gün gibi aşikardır.

Türk dünyasının umudu olan Türkiye bölünüp parçalanma tehlikesi ile karşı karşıyadır.

Şimdiki Filistinlilerin dedeleri topraklarını Yahudilere satarak zevki sefada yaşayıp gittiler torunlarına ise kan ve göz yaşını bıraktılar.

Sende torunlarına kan ve göz yaşı bırakmamak için vatanına Ülkücü dünya görüşüne sahip çıkmalısınız. Yarın çok geç olabilir. Birbirimize karşı particiliği bırakıp Ülkücülükte birleşme vaktidir.