Yeni bir seçime doğru hızla yol alıyoruz. Zaman ülkenin çıkarları için herkesin bir araya gelmesi gereken bir zaman.

Bizi güçlü kılan tek şey çeşitliliğimiz ve en iyi yaptığımız şey de gerektiğinde çoğunluktan tekliğe dönebilme becerimiz.
Hemen tek millet, tek vatan, tek yürek olabilmemiz.

Biz bu ülkeyi birbirimize dayanarak kurtardık.
Türkiye Cumhuriyeti'ni yine bir araya gelerek kurduk.
Hepimiz, hep birlikte.

Demokrasilerde başarıya ulaşmanın tek yolu, bir etnik kökenin bir diğer etnik köken üzerinde üstünlük kurmamasından geçer. Çeşitliliğimizi, ulusumuzun gücü olarak görmekten geçer.
”BEN" değil ”BİZ" olmaktan geçer. Biz derken kastedilen halkın tamamıdır.

Vatanseverlik birbirine yaslanmak demektir. Ülkemizin kurtuluşu için can veren şehitlerimiz, bir ırk için değil, bu ülkenin temelini oluşturan yüce idealleri, etik değerleri ve bu vatanın bölünmez bütünlüğü için öldüler.

Seçimin sağlıklı geçmesini sağlamak, oy hakkımızı güvenli bir şekilde kullanmak ve hepimize ait olan haklarımızı hiç bir gücün ihlal etmemesini sağlamak, halkın bilgi alma ihtiyacına, basın özgürlüğüne destek olmak zorundayız.

Ünlü düşünür MEVLANA ”Susamak ile susmak çok benzerdir. Birinde dilin, diğerinde yüreğin kurur" der, haksızlıklar karşısında susmamayı öğütler.

Ayrıştırmanın, ötekileştirmenin geçmişte bizi ne hale getirdiğine bir bakın. Sağ-sol, etnik köken, mezhep çatışması.
İhtilaller.
Yüzlerce ölüm.

Korkunun, nefretin, kin ve ötekileştirmenin bir salgın hastalık gibi ülkemizi sardığı o karanlık dönemlere dönemeyiz.

Bu yüzden insanlığımızı, ortak değerlerimizi, nezaket ve hoşgörümüzü kaybetmemeliyiz.
Birbirimizi ötekileştirmek yerine, farklılıklarımızdaki güzellikleri bulmalıyız.

Tepki vermek yerine dinlemeli, çekilmek yerine birbirimize el uzatmalıyız.

Bazen oturup izlemekten çok fazlasını yapmamız gerekir.

Bu seçim, ülkenin çağdaş medeniyet seviyesi olan tam demokrasi, hukuğun üstünlüğü, sosyal adaletin sağlandığı, doğal afetlerde kimsenin canını ve malını kaybetmediği, eğitimde ve işte fırsat eşitliğinin sağlandığı, dar gelirlilerin açlık sınırında yaşamadığı bir ülke  umudumuzu gerçekleştiren bir seçim olsun.

BİZ VARSAK UMUT HER ZAMAN VARDIR.