Bu yıl cumhuriyetin 100’üncü yılından bir önceki yıl.

Türkiye’de Cumhuriyet bilinci her yıl bir önceki yıla göre dahada yükseliyor.

Doğal olarak her yıl Cumhuriyet kutlamaları daha yüksek katılımla gerçekleşiyor.

Türkiye’de yıllar boyu bir Cumhuriyet karşıtlığı söylemi yaşandı.

Kısmen de olsa hala bazı meczuplar Türkiye’de Cumhuriyet karşıtlığına devam ediyorlar.

Tabii olarak Cumhuriyet öncesi Osmanlıda imtiyazlı sınıflar, Cumhuriyetin kurulmasıyla halkla eşit hale geldiklerinden Cumhuriyetle sorun yaşadılar halen de yaşamaktadırlar.

Cumhuriyetten önce Türk vatanında yaşayan tüm insanlar padişahın kulu, vatanın kendisi padişahın mülkü, devlet padişahın sahipliğinde idi.

Toplumun siyasal teşkilatlanmasında kaale alınan tek ölçü aynı dine inanıyor olmak gibi bir orta çağ zihniyeti kabul edilmişti.

Halbuki zamanın gerek ekonomik gerek güvenlik gerekse özgürlük alanında ileri seviyede yaşayan devletlerin bireyleri, milletleşmiş ve devletin vatandaş bireyleri olarak yaşıyorlardı.

Cumhuriyetin Türkiye coğrafyasına batılı toplumlardan yaklaşık 200 yıl sonra gelmesi tabii olarak Türk milletini dünyadaki zenginlik ve özgürlük yarışında geri bırakmış batılı toplumlar Cumhuriyetlerini demokrasi ile ileriye götürürlerken Türkiye’de bir yarı ve güdümlü demokrasi dönemleri yaşanmaktadır.

Bütün olumsuzluklara rağmen, tüm engellemelere rağmen Anadolu coğrafyasında bir milletleşme mücadelesi sürmektedir.

Türk milliyetçiliği temelli bir davranış tarzını yeni nesilde yüksek volümde görmekteyiz.

Zaten bir kentli fikri olan milliyetçilik Cumhuriyete bağlılık olarak da Türk milleti nezlinde karşılığını bulmaktadır.

Milletlerin hayatları insan hayatına benzemez. Bir insanın hayatı bir milletin hayatında sadece denizde bir kum tanesi olarak nitelendirilebilir.

Milletlerin hayatlarında yaşanan ve yaşanacak olaylar uzun zaman dilimlerinde değerlendirilir.

Bu bağlamda Türk milleti 1517’nci yıldan sonra 400 yıl boyunca üzerine karabasan gibi çöken karanlık şeriat sürecinden kendisini kurtarıp çağdaş bir medeniyete sahip olacaktır.

Çünkü Türk milleti tüm sosyologlar tarafından dünya milletleri arasında “Medeniyet kurucu” birkaç milletten biri olarak nitelendirilir.

Türk milletinin Cumhuriyetine bağlılığı, sıkı sıkıya sarılması, sahiplenmesi gittikçe artan bir ilgiyle sürecektir.

Türk gençliğinin vatanına ve geleceğine sahip çıkması biz devir edecekleri çok sevindiriyor.

Türk milleti Anadolu coğrafyasında ebediyen bağımsız, başı dik olarak yaşayacak.

Geleceğe güvenle bakıyoruz…