Yargı bağımsızlığı son yılların en tartışmalı ve en çok tartışılan konusu.

Devletin en temel işlevlerinden biri, hiç kuşkusuz adaletli olmak ve adaleti eşit dağıtmaktır.

Adalet dağıtırken de en büyük sorumluluk ise "aksisi kanıtlanıncaya kadar herkes masumdur" ve "kanun önünde herkes eşittir" ilkesine uygun hareket etmektir.

Yargının bağımsız, hukukun üstün olması demokratik bir rejimin olmazsa olmazıdır.

Bunun içinde gereken ilk şey yargıç, savcı ve avukatların halktan kopuk olmayan, halkı düşünen, iktidar hegemonyasının bir aygıtı olarak işlemeyen, bağımsız yargıç, savcı ve avukatlarla sağlanmalıdır.

Talimatlarla hareket etmeyen yargıç, savcı ve avukatlarla.

Dünyaca ünlü Yargıç John Marshall "Gençliğimin daha ilk çağlarından bugüne gelinceye kadar inandığım ve iman ettiğim bir şey var, o da şudur ki; Bir millete bu yeryüzünde yüklenecek en büyük cehennem azabı ve en zalim ceza bağımsızlığından mahrum bir adalet sistemidir" diyor.

“Bir ülkede adaletin varlığı kişinin kendini özgürce ifade etmesinden anlaşılır.

Bir ülkede adaletsizliğin varlığı ise kişilerin kendine buyruk davranışlarından anlaşılır" diyor Konfüçyüs.

Peki, mevcut hukuk düzenimiz kimden yanadır?

Kimden yana olmalıdır?

Mevcut düzen kimi korur?

Kimi korumalı?

Adalet tecavüz edilen, horlanan, istismar edilen, şiddete uğrayan, öldürülen çocuklardan, kızlardan ve kadınlardan yana mı?

Tecavüz eden erkeğin yanında mı?

Devletin bütünlüğünden yana mı?

Halkı ayrıştırıp, ötekileştirip, devleti parçalama gayretinde olanların yanında mı?

Teröristlerden yana mı?

Teröristlerle mücadele eden bu topraklar için şehit, gazi olan, kaybettiklerinin ardından "Vatan sağ olsun" diyen eşlerden, anne babalar ve çocuklarından yana mı?

Aleviler'den yana mı?

Sünniler'den yana mı?

Sivillerden yana mı?

Askerlerden yana mı?

Binayı sağlam yapmayan müteahhit ve gerekli denetimleri yapmadan ruhsat verenden yana mı?

Evi yıkılandan yana mı?

Tüm bu soruların cevabını önce insandan yanadır.

Masumlardan yanadır.

Ve herkesi eşit şekilde korur dediğimiz anda o ülkede adalet vardır, hukukun üstünlüğü vardır.

Sözümüzü "Haksızlığın karşısında susan dilsiz şeytandır" ve

"Bir gün adaletle muamelede bulunmak, altmış yıllık ibadetten üstündür" diyen Peygamberimiz Hz. Muhammed S.A.V sözüyle bitirelim ve üstüne söz koymayalım.