Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'daki yönetim altındaki askeri darbenin ardından göstericilerin toplandığı Rabia Meydanı'nda gerçekleşen insan hakları ihlallerini kınayan bir duruş sergilemiştir. Rabia işareti, Rabia Meydanı'nda 14 Ağustos 2013'te gerçekleşen olaylarda ölenlerin anısına yapılan bir semboldür.

Erdoğan, Sisi'nin Mısır'daki iktidarı ele geçirdiği süreçte, Rabia sembolünü kullanarak Sisi yönetimini eleştirmiş ve Mısır'da yaşanan olayları kınadığını belirtmiştir. Bu, Türkiye'nin Sisi yönetimini desteklemediğini ve Mısır'daki darbeyi tanımadığını gösteren bir sembolik duruştur.

Ancak, Rabia sembolünün kullanımı, Türkiye ile Mısır arasındaki gerginlikleri artırabilirdi ve diplomatik ilişkileri daha da zorlaştırabilirdi. Bu sembol, iki ülke arasındaki ilişkilerde bir tür sembolik bir bölünme veya mesafe oluşturabilirdi.

Erdoğan'ın Sisi'ye karşı Rabia sembolünü kullanması, Türkiye'nin Mısır'daki siyasi duruşunu ve insan hakları ihlallerini nasıl gördüğünü açıkça gösteren bir ifadedir. Ancak, bu sembolün kullanımı, iki ülke arasındaki ilişkilerdeki gerilimi artırdı ve normalleşme sürecini zorlaştıdı.

Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi gibi bölgedeki diğer liderlere karşı tutumu, Türkiye'nin dış politikasında önemli bir yön değişikliği sergilemiştir.

Beşar Esad'a karşı Erdoğan'ın tutumu, Suriye iç savaşının başladığı 2011 yılından itibaren oldukça belirgin bir şekilde değişmiştir. Erdoğan, Esad rejimini ve onun şiddetli yönetimini eleştirmiş ve Suriye'deki muhalif grupları desteklemiştir. Bu süreçte, Türkiye, Suriye'deki muhalif gruplara lojistik ve askeri destek sağlamış ve Esad rejimine karşı çeşitli politik ve askeri müdahalelerde bulunmuştur.

Öte yandan, Abdülfettah el-Sisi'nin Mısır'da iktidara gelmesi ve Mısır'da gerçekleşen askeri darbenin ardından, Erdoğan'ın Sisi'ye yönelik tavrı oldukça sert olmuştur. Erdoğan, Sisi yönetimini sık sık eleştirmiş ve Mısır'daki darbeyi kınamıştır. Bu süreçte, Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler gerginleşmiş ve karşılıklı olarak büyükelçiler geri çekilmiştir.

Bu durumda, Erdoğan'ın Esad'a ve Sisi'ye karşı tutumu arasında bir tutarlılık olduğu söylenebilir. İki liderin yönetimlerini eleştirmesi ve demokratik olmayan uygulamalarını kınaması, Türkiye'nin bölgedeki demokrasi ve insan hakları değerlerine olan bağlılığını yansıtıyordu. Ancak, bu tutumlar, Türkiye'nin bölgedeki politikalarında bazı çelişkileri de beraberinde getirdi ve uluslararası ilişkilerde karmaşık dinamiklere yol açtı

Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politika siyaseti zaman içinde değişmiş ve farklı önceliklere sahip olmuştur. Bu değişiklikler, uluslararası ilişkilerdeki değişen koşullar, bölgesel gelişmeler ve iç politikadaki dinamiklere bağlı olarak gerçekleşmiştir. Genel olarak, Erdoğan'ın dış politika siyaseti, Türkiye'nin çıkarları, güvenliği ve bölgesel etkisi üzerinde odaklanmıştır.

Örneğin, Erdoğan'ın Suriye politikası, zaman içinde değişiklikler göstermiştir. Suriye'deki iç savaşın başlangıcında, Erdoğan Esad yönetimini sert bir şekilde eleştirmiş ve Suriye'deki muhalif grupları desteklemişti. Ancak zamanla, Türkiye'nin Suriye politikası, terör tehdidi ve sığınmacı akını gibi faktörlerle şekillenmiş ve daha karmaşık hale gelmiştir. Sonuç olarak, Türkiye, Suriye'de daha dengeli bir politika izlemiştir.

Benzer şekilde, Türkiye'nin ilişkileri diğer ülkelerle de zaman zaman değişiklik göstermiştir. Örneğin, Rusya ile ilişkilerde inişler ve çıkışlar yaşanmıştır. Kriz dönemlerinin ardından yapılan uzlaşmalarla ilişkiler normalleştirilmiş, ancak zaman zaman yeni gerilimler ortaya çıkmıştır.

Türkiye'nin Batı ile ilişkileri de önemli bir konudur. NATO üyesi olan Türkiye, Batı ile stratejik bir ortaklık sürdürmektedir, ancak zaman zaman farklı görüşler ve çıkarlar arasındaki gerginlikler mevcuttur.

Sonuç olarak, Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politika siyaseti, zaman içinde değişmiş ve çeşitli faktörlere bağlı olarak şekillenmiştir. Ancak Türkiye'nin temel çıkarları ve bölgesel güvenliği genellikle ön planda tutulmuştur.

Başlık: Erdoğan'ın Sisi'ye Yönelik Tutumundaki Değişim: İşbirliği ve Diyaloğa Geçiş

Son yıllarda Türkiye'nin dış politikası, bölgesel dinamikler ve uluslararası ilişkiler bağlamında önemli bir dönüşüm geçirdi. Bu dönüşümün en dikkat çekici örneklerinden biri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi'ye yönelik tavrındaki değişimdir. Erdoğan'ın önceki dönemlerde Sisi'yi sert bir şekilde eleştirerek "diktatör" ve "darbeci" olarak nitelendirmesi, son zamanlarda yerini daha işbirlikçi bir yaklaşıma bıraktı.

Erdoğan'ın Sisi'ye karşı tutumundaki bu değişim, Türkiye-Mısır ilişkilerinin normalleşmesi ve bölgesel istikrarın sağlanması açısından önemlidir. Erdoğan, önceki yıllarda Mısır'daki darbeyi kınamış ve Sisi yönetimini sık sık eleştirmişti. Ancak son dönemde Erdoğan'ın Sisi'ye yönelik dilindeki yumuşama, iki ülke arasında bir diyaloğun başlaması için umut verici bir adımdır.

Bu değişim, Türkiye'nin dış politikasındaki genel eğilimlere de işaret etmektedir. Türkiye, bölgesel istikrarın ve güvenliğin sağlanması için diyalog ve işbirliğine öncelik vermekte ve komşularıyla olumlu ilişkiler geliştirmeye çalışmaktadır. Erdoğan'ın Sisi'ye karşı tutumundaki bu değişim, Türkiye'nin bölgedeki liderlik rolünü yeniden kazanma ve istikrarı tesis etme çabalarını yansıtmaktadır.

Ancak, bu değişimin gerçekleşmesi kolay olmayabilir ve bazı zorluklarla karşılaşılabilir. İki lider arasında yaşanan geçmiş gerginlikler ve derin siyasi farklılıklar, uzun vadeli bir işbirliği ve diyaloğun önündeki engeller olabilir. Ancak, bu değişimin başarılı olması, bölgesel istikrar ve barış açısından önemli bir adım olabilir.

Sonuç olarak, Recep Tayyip Erdoğan'ın Sisi'ye yönelik tutumundaki bu değişim, Türkiye'nin dış politikasındaki yeni bir evreyi işaret etmektedir. İki lider arasındaki diyaloğun ve işbirliğinin artması, bölgesel istikrarın sağlanması ve güvenliğin artırılması açısından önemlidir. Ancak, bu sürecin başarılı olabilmesi için tarafların karşılıklı çabaları ve uzlaşıya açık bir tutum sergilemeleri gerekmektedir.

Erdoğan'ın Sisi ile diyaloğu yeniden kurma çabaları, Türkiye'nin dış politikasında bir değişim olarak değerlendirilebilir ve bazı açılardan ikincil bir politika izlendiği söylenebilir. İkincil politika, genellikle birincil politikadan farklı olan ve ana hedeflere alternatif bir yaklaşım sunan bir stratejiyi ifade eder.

Sisi ile yeniden diyaloğa girme çabaları, Türkiye'nin bölgesel istikrarı ve güvenliği sağlama hedefiyle örtüşmektedir. Bu, Türkiye'nin bölgesel barış ve istikrarı sağlama çabalarını desteklemek ve böylelikle kendi güvenliğini de artırmak için alternatif bir yol olarak değerlendirilebilir.

Ancak, bu politikanın ikincil olarak adlandırılması, Türkiye'nin Sisi yönetimiyle yeniden diyaloğa girme çabalarının ana politikalarından farklı olduğunu ve öncelikli hedeflerine alternatif bir strateji sunduğunu gösterir. Türkiye'nin bölgedeki rolünü güçlendirme ve istikrarı sağlama çabaları, birden fazla politika aracını içerebilir ve Sisi ile diyaloğun sadece bir bileşeni olabilir.

Erdoğan'ın Sisi ile diyaloğu yeniden kurma çabaları, Türkiye'nin dış politikasında bir değişimin yansıması olarak görülebilir ve ikincil bir politika olarak değerlendirilebilir. Bu politika, Türkiye'nin bölgedeki çıkarlarını güvence altına almak ve istikrarı sağlamak için çeşitli yaklaşımları bir araya getiren kapsamlı bir stratejinin parçası olabilir.

Erdoğan'ın Sisi Politikası: İki Yüzlü Mü, İhtiyatlı Bir Strateji Mi?

Son yıllarda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi'ye karşı takındığı politika, dikkat çekici bir şekilde değişkenlik göstermiştir. Erdoğan, Sisi'nin Mısır'da iktidara geldiği askeri darbe sonrasında sert eleştirilerde bulunmuş ve onu "diktatör" ve "darbeci" olarak nitelendirmişti. Ancak, son dönemde Erdoğan'ın Sisi yönetimiyle olan ilişkilerinde bir yumuşama gözlemlenmiştir.

Erdoğan'ın Sisi'ye karşı politikasındaki bu değişim, bazı gözlemciler tarafından "iki yüzlü" olarak nitelendiriliyor. Sisi'ye yönelik önceki sert eleştirilerinin ardından, Erdoğan'ın Sisi ile diyaloğu yeniden kurma ve işbirliği yapma çabaları, bazıları tarafından tutarsız bir yaklaşım olarak yorumlanmıştır. Bu değişim, Türkiye'nin bölgesel çıkarlarını ve istikrarını sağlama çabalarına zarar verebileceği şeklinde eleştirilere yol açmıştır.

Ancak, Erdoğan'ın Sisi politikasındaki bu değişiklik, Türkiye'nin dış politikasındaki genel eğilimler ve çıkarlar göz önüne alındığında belirli bir ihtiyatlı stratejiye işaret edebilir. Türkiye'nin bölgedeki güvenliğini ve istikrarını sağlamak için çeşitli yaklaşımları bir araya getirme çabası olarak görülebilir. Sisi yönetimiyle diyaloğun yeniden başlaması, Türkiye'nin Mısır ile olan ilişkilerini normalleştirme ve bölgesel istikrarı sağlama çabalarının bir parçası olarak yorumlanabilir.

Bu durumda, Erdoğan'ın Sisi politikası "iki yüzlü" olarak nitelendirilebilir mi, yoksa ihtiyatlı bir strateji mi izliyor sorusu, farklı bakış açılarına ve değerlendirmelere bağlı olarak değişebilir. Ancak, Türkiye'nin bölgedeki çıkarlarını ve güvenliğini sağlama çabaları, Erdoğan'ın politikalarının değişen dinamiklerine ve esnekliğine işaret etmektedir.

Erdoğan'ın Sisi politikası hakkındaki tartışmalar devam edebilir ve değerlendirmeler farklı olabilir. Ancak, bu politikanın Türkiye'nin bölgedeki çıkarlarını ve istikrarını sağlama çabalarının bir parçası olarak değerlendirilmesi önemlidir.

Erdoğan'ın Söylemleri: Hamaset Edebiyatı mı, Stratejik Diplomasi mi?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi söylemleri, zaman zaman dikkat çekici ve çeşitli tepkilere neden olmaktadır. Özellikle uluslararası alanda diğer liderlere yönelik sık sık yapılan atıflar ve çağrılar, bazıları tarafından hamaset edebiyatı olarak nitelendirilmiştir. Ancak, bu söylemler, Erdoğan'ın stratejik diplomasi çabalarının da bir parçasıdır günlük siyasi stretejisidir diplomasideki yetersizlik bu atıfları gerektiriyor Erdoğanın günü kurtarma stratejisidir.

Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ABD Başkanı Joe Biden'a, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi'ye  İsrail başbakanı Netenyahuya ve diğer uluslararası liderlere yönelik yaptığı atıflar, bazıları tarafından iç politikada popülizmi ve dikkat çekmeyi amaçlayan hamaset olarak yorumlanmıştır. Bu tür söylemler, Erdoğan'ın kendi politikasını güçlendirmek ve ulusal birlik ve dayanışma mesajı ile halk desteğini artırmak amacıyla yapdığı hamlelerdir.

Ancak, bu söylemler aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası arenadaki stratejik pozisyonunu ve diplomatik hedeflerini de yansıtabilir. Uluslararası ilişkilerde liderler arasındaki kişisel ilişkiler ve iletişim önemlidir ve bazen liderler arasında yapılan açıklamalar, gerçek politik etkileşimlerin bir parçası olabilir. Erdoğan'ın Putin'e, Biden'a ve diğer liderlere yönelik söylemleri, Türkiye'nin dış politika hedeflerini belirleme ve savunma, uluslararası arenada itibarını koruma ve çıkarlarını temsil etme amacıyla stratejik olarak kullandığı dildir.

Bu çerçevede, Erdoğan'ın söylemleri, hem iç politikadaki popülist hamaset unsuru taşır, hem de uluslararası arenadaki stratejik hedeflerinin bir parçası olarak değerlendirilebilir. Aslında, bu söylemler genellikle hem iç hem de dış politikadaki çeşitli faktörlerin bir bileşimi olarak değerlendirilmelidir.

Erdoğan'ın uluslararası liderlere yönelik yaptığı atıflar ve çağrılar, hem hamaset edebiyatı hem de stratejik diplomasi unsurları taşır boş söylemlerdir. Bu söylemlerin tam anlamıyla anlaşılması için hem iç politikadaki hem de dış politikadaki bağlamları  denge yoktur kitlelere politik gaz alma metodudur buda demokrasinin yavaş işletildiği Türkiyede çok işe yarıyor Erdoğanın polüleritesini artırıyor.

 Türkiye'nin Dış Politikasında Gözlemlenen Sorunlar ve Eleştiriler

1. **Tutarsızlık ve Belirsizlik**: Türkiye'nin dış politikası, son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tutarsızlık ve belirsizlik içermektedir. Özellikle Suriye, Libya ve Mısır gibi kriz bölgelerinde Türkiye'nin takındığı politikalar, zaman zaman çelişkili ve tahmin edilemez olmuştur.

2. **Kısa Vadeli Çıkarların Ön Planda Tutulması**: Türkiye'nin dış politikasında kısa vadeli siyasi çıkarların, uzun vadeli stratejik hedeflerin önüne geçtiği eleştirileri sıklıkla dile getirilmektedir. Özellikle bölgesel krizlerde Türkiye'nin taraf değiştirmesi veya çıkarlarını anında değiştirmesi, uluslararası arenada güvenilirlik kaybına neden olmuştur.

3. **İlişkilerin Gerginleşmesi ve İzolasyon Riski**: Türkiye'nin dış politikasındaki bazı adımlar, özellikle NATO müttefikleriyle olan ilişkilerde gerginliklere neden olmuştur. Bu durum, Türkiye'nin uluslararası alanda izole olma riskini artırmış ve bölgesel işbirliği olanaklarını kısıtlamıştır.

4. **İnsan Hakları ve Demokrasi Endişeleri**: Türkiye'nin dış politikasının bazı yönleri, insan hakları ihlalleri ve demokratik normlara uyum konusundaki endişeleri artırmıştır. Özellikle Türkiye'nin desteklediği gruplar veya yönetimlerdeki insan hakları ihlalleri, uluslararası toplumun eleştirilerine neden olmuştur.

5. **Uzun Vadeli Strateji Eksikliği ve Vizyon Belirsizliği**: Türkiye'nin dış politikasındaki en büyük sorunlardan biri, uzun vadeli bir strateji veya net bir dış politika vizyonunun eksikliğidir. Bu durum, Türkiye'nin uluslararası arenada etkili bir şekilde konumlanmasını ve uzun vadeli çıkarlarını korumasını engellemektedir.

6. **Ekonomik Bağımlılık ve Güvenlik Riskleri**: Türkiye'nin dış politikasındaki bazı adımlar, ekonomik bağımlılığı artırarak ulusal güvenliği tehlikeye atmıştır. Özellikle Rusya gibi belirli ülkelerle ekonomik ve stratejik ilişkilerdeki aşırı bağımlılık, Türkiye'nin uluslararası güvenlik risklerini artırabilir.

Türkiye'nin dış politikasının eleştirilmesi, ulusal çıkarların ve bölgesel istikrarın korunması açısından önemlidir. Ancak, eleştirilerin yapıcı olması ve gelecekte daha tutarlı, stratejik ve öngörülebilir bir dış politika izlenmesi için gereklidir.

Türkiye'nin Değişken ve Tutarsız Dış Politikası: Kontrolsüz Göçün Adresi Olarak Sürdürülemez Bir Durum

Türkiye, son yıllarda giderek artan bir şekilde dış politikada değişkenlik ve tutarsızlık sergilemektedir. Bu durum, ülkeyi kontrolsüz göçün bir adresi haline getirirken, sürdürülebilir bir dış politika izleme konusundaki siyasi irade eksikliğini de ortaya koymaktadır. İşte Türkiye'nin dış politikasındaki bu sorunlara odaklanan kritik bir değerlendirme:

1. **Değişkenlik ve Belirsizlik**: Türkiye'nin dış politikası, son yıllarda çeşitli kriz bölgelerindeki politika değişimleriyle karakterize olmuştur. Özellikle Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz gibi hassas bölgelerdeki değişken politika tutumu, uluslararası toplumda Türkiye'nin güvenilirliğine ve istikrarına yönelik ciddi endişeleri artırmaktadır.

2. **Göç Krizi ve İnsani Felaket**: Türkiye, yakın coğrafyasındaki çatışma bölgelerinden gelen milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yapmaktadır. Ancak, dış politikadaki belirsizlikler ve çatışmacı tutumlar, bu göç krizini daha da kötüleştirmekte ve insani felaketlere yol açmaktadır. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve güvenlik sorunları artmaktadır.

3. **Uluslararası İtibarın Zedelenmesi**: Türkiye'nin dış politikasındaki bu değişkenlik ve tutarsızlıklar, ülkenin uluslararası itibarını ciddi şekilde zedeliyor. Bir gün muhalif grupları desteklerken, diğer gün farklı bir pozisyon almak, Türkiye'nin diplomatik ilişkilerini zayıflatmakta ve güvenilir bir ortak olarak görülmesini engellemektedir.

4. **Sürdürülebilirlik Eksikliği ve Stratejik Vizyon**: Türkiye'nin dış politikasında gözlemlenen bu değişkenlikler, uzun vadeli bir stratejik vizyonun eksikliğini yansıtmaktadır. Ülkenin ulusal çıkarlarını korumak ve bölgesel istikrarı sağlamak için ihtiyacı olan sürdürülebilir bir dış politika yaklaşımı bulunmamaktadır.

5. **Diplomatik İzolasyon Tehlikesi**: Türkiye'nin dış politikasındaki bu belirsizlikler ve tutarsızlıklar, ülkeyi diplomatik izolasyon riskiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Diğer ülkelerle olan ilişkilerdeki gerginlikler artmakta ve Türkiye'nin uluslararası arenadaki etkinliği azalmaktadır.

Türkiye'nin değişken ve tutarsız dış politikası, ülkeyi kontrolsüz göçün adresi haline getirmekte ve sürdürülebilir bir dış politika izleme konusundaki siyasi irade eksikliğini ortaya koymaktadır. Bu durum, Türkiye'nin ulusal çıkarlarına zarar verirken, bölgesel istikrarı da tehlikeye atmaktadır. Gelecekte daha tutarlı, stratejik ve öngörülebilir bir dış politika izlenmesi için acil adımlar atılmalıdır.

Türkiye'nin Demokrasi Eksikliği ve Diplomatik Dili Olmayan Dış Politikası: Kabile Devleti Olarak Yönetilen Bir Ülkemi?

Türkiye, son yıllarda iç politikada demokrasi eksikliği ve dış politikada diplomatik bir dilin olmaması gibi ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Ülke, giderek kabilesel çıkarlar etrafında şekillenen ve ulusal ve uluslararası arenada itibarını kaybeden bir yapıya dönüşmektedir. İşte Türkiye'nin bu sorunlarını derinlemesine inceleyen kritik bir değerlendirme:

1. **Demokrasi Eksikliği ve Otoriter Yönetim**: Türkiye, son yıllarda demokrasi eksikliği ve otoriter eğilimlerle karakterize edilmektedir. Temel insan haklarına ve demokratik kurumlara yönelik sürekli kısıtlamalar, ülkenin demokratik yapısını zayıflatmakta ve toplumsal kutuplaşmayı artırmaktadır. Hükümetin muhalefeti bastırma ve eleştirel sesleri susturma eğilimi, Türkiye'yi demokratik standartlardan uzaklaştırmaktadır.

2. **Diplomatik Beceriksizlik ve Gergin İlişkiler**: Türkiye'nin dış politikasındaki belirsizlik ve tutarsızlık, ülkeyi uluslararası alanda diplomatik izolasyona sürüklemektedir. Özellikle son dönemlerdeki sert ve kışkırtıcı söylemler, Türkiye'nin komşularıyla olan ilişkilerini gerginleştirmekte ve uluslararası toplumun dikkatini çekmektedir. Diplomatik krizlerin artması, Türkiye'nin uluslararası alanda güvenilir bir ortak olarak algılanmasını engellemektedir.

3. **Kabile Devleti Mantığı ve Kısa Vadeli Çıkarlar**: Türkiye'nin yönetim anlayışı giderek kabile devleti mantığına doğru kaymaktadır. Kişisel ve kısa vadeli çıkarların ön planda tutulması, ülkenin uzun vadeli stratejik hedeflerini göz ardı etmesine ve ulusal çıkarlarını tehlikeye atmaktadır. Bu durum, Türkiye'nin iç ve dış politikadaki istikrarsızlığını derinleştirmektedir.

4. **Hukukun Üstünlüğü ve Adalet Sistemi Sorunları**: Türkiye'de hukukun üstünlüğü ilkesine ve bağımsız bir adalet sistemine duyulan güven, son yıllarda ciddi şekilde sarsılmıştır. Yargı bağımsızlığına yapılan müdahaleler, adaletin tesisi ve demokratik kurumların işleyişi açısından endişe verici boyutlara ulaşmıştır.

5. **Uluslararası İtibarın Düşüşü ve Güvenilirliğin Kaybı**: Türkiye'nin demokratik olmayan yönetim biçimi ve kabilesel dış politika yaklaşımı, ülkenin uluslararası arenada itibarının azalmasına ve güvenilirliğinin kaybolmasına neden olmaktadır. Bu durum, Türkiye'nin küresel siyasette etkin bir rol oynamasını ve ulusal çıkarlarını korumasını zorlaştırmaktadır.

 Türkiye'nin iç politikada demokrasi eksikliği ve dış politikada diplomatik bir dilin olmaması, ülkenin kabilesel bir yapıya dönüşmesine ve ulusal ve uluslararası alanda itibarını kaybetmesine neden olmaktadır. Bu sorunların çözülmesi için ciddi reformlara ve demokratikleşme çabalarına ihtiyaç vardır. Aksi takdirde, Türkiye'nin istikrarı ve refahı büyük ölçüde tehlikeye girecektir.