Seçimler siyasi partilerin halka hizmet etmek için yarıştıkları, programlarını ve projelerini millete anlatma imkanı buldukları mecralardır. Böylece milleti ikna ederek iktidarlarının yolunu açarlar. Bazı sistemlerde seçimlerde ittifak yapma imkanı da vardır. Bizim sistemimizde olduğu gibi.

İttifak yapmaktan murat daha güçlü olmak ve daha başarılı bir seçim geçirmektir. İttifakın ilk şartı maksimum fayda elde etmektir. İki veya daha fazla parti bir araya gelerek güç birliği yaparlar ve bu güç birliğinden kendi adlarına maksimum fayda sağlarlar. Yalnız girecekleri seçimden ittifak yaparak girmelerinde ki asıl amaç daha fazla siyasi kazanç sağlamaktır.

Ülkemizde ki ittifaklar acaba yukarıda söylediklerimizle uyumlu gerçekleşiyor mu peki? Bu soruya verilecek cevap kesinlikle hayırdır. İktidarının varlığını sizin partinizin desteklemesine borçlu olanlar, sanki bu desteğinizin değerini görmezden gelerek paylaşım yapıyorlar ve sizde buna hiç ses çıkarmıyorsanız bu ilişkiye ittifak demek mümkün değildir. Sizin hamasi duygularla fedakarlık yapma iddianız sadece mevcudu korumaktan öteye gitmiyorsa siyasi olarak büyük bir zarar ve zaaf içerisindesiniz demektir. Üstelik bu yanlışınızı beka meselesi, Milli Güvenlik konusu gibi en hassas konular üzerinden savunuyorsanız bu daha da vahim bir durumdasınız demektir. Bir siyasi parti başka bir siyasi partinin iktidar olmasını milli bir mesele olarak ele alıyorsa ya kendi varlığını ve hedefini inkar ediyor demektir ya da Devlet yönetiminde kendisine güven duymuyor demektir. İttifak sizi de muktedir yapmalı ve düşüncelerinizi kadronuzla beraber iktidara taşımalıdır.

Mesela 17 Belediyesi olan bir şehirde 5 tane zaten size ait olan ilçe belediyelerini size verdiler diye zafer naraları atmanın altında nasıl bir psikoloji yatmaktadır acaba ? İttifak yapmasanızda alabileceğiniz bu belediyelerin sizde olması yaptığınız ittifakı sorgulamanızı gerektirmez mi hiç. İttifak ortak bir irade beyanıdır. Dikkat edin ortak diyorum. Siz iradenizi diğer ortağınızın iradesine ipotek ederseniz bunun adı ittifak olmaz.

Diyelim ki mevcut sistemi korumak sizin için beka meselesi. Genel seçimlerde de bu sebeple ittifaktan bir fayda beklemediniz. Peki yerel seçimlerin sistemin varlığıyla ve devamıyla nasıl bir bağlantısı var ki bu da beka meselesi olarak anlamlandırılıyor ve kendi adınıza kazanmak için hiçbir çaba sarf etmiyorsunuz. Ortağınızın adayları bekayı koruyacak kapasitede de sizin çıkartacağınız adaylarda bu kapasite yok mu?

Akıllı siyasetçiler alternatifsiz yola çıkmazlar. Bir gün sizin alternatifinizde sizin yerinizi alacaktır emin olun. İttifakla iltihak arasında ki farkı tekrar hatırlatmakta fayda var. Eşit şartlarda adil bir ittifaka evet...Ama Türk Milliyetçileri iltihak etmezler.