Stratejik Bir Ürün ;Kenevir

Geçtiğimiz hafta Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezinde kenevir ekimi ile ilgili bir sunum dinleme imkanı bulduk. Ekonomik krizin kapıda olduğu şu sıralar bu tip çalışmaların ne kadar önemli ve gerekli olduğunu insan dinleyince anlıyor.

2016 yılına kadar Türkiye'de kenevir ekimi yasaktı. 13 Ekim 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlığının kararıyla 19 ilde özel izin alınması şartıyla kenevir ekimine izin verildi. Geç alınmış bir karar olmasına rağmen yine de hatadan dönülmüş olması doğru bir karardır. Daha önce ekim yasağı münasebetiyle ele geçirilen milyonlarca kök kenevir ekonomiye kazandırılmak yerine imha edilmekteydi. Umarım yasak ekim yapanlar için de bir düzenleme yapılarak ele geçirilen kenevirin imhası yerine ülke ekonomisine kazandırılması yönünde bir düzenleme yapılır. Buna şiddetle ihtiyaç var.

***

Kenevirin kullanım alanları ve faydası sayılmayacak kadar çok,ilaç sanayinden,otomotive,silah sanayinden kağıt üretimine kadar hemen her alanda kullanılan bir bitki.ASAM bu konuda geniş ve kapsamlı bir çalışma yapmış,esasen bazı illerde özel izinle kenevir ekimine izin verilmesinin nedeni de ASAM'ın yaptığı çalışma.

***

Türkiye'nin en büyük ithalat kalemini petrol ve petrol ürünleri oluşturuyor. Bu alanda Türkiye kendine yetebilen bir ülke olsa hem cari açığını kapatacak hem de petrole verdiği dövizi yatırıma dönüştürebilecek. Kenevir ile bu ihtiyacı gidermek mümkün,ASAM'ın çalışmasına göre; ekilebilir tarım arazilerinin sadece yüzde 8'inin kenevire ayrılması halinde bütün petrol ihtiyacımızı karşılamak mümkün. Nitekim, ABD'de çiftçiler traktörlerini kenevirle yapılmış biodizel ile çalıştırıyorlar.Bir çok eyalette (38 Eyalet) kenevir stratejik ürün olarak kabul edilmiş durumda. Kanada'da da kenevir ekimi yasal.

***

Otomotiv sektöründe daha ucuz daha dayanıklı ve hafif olması münasebetiyle bazı firmalar önümüzdeki yıllarda kenevirle yapılmış kaporta üretimine geçmeyi planlıyor. 2020'den sonra Mercedes ve BMV kenevirle yapılmış kaportaya geçecekler, böylece hem maliyetler düşecek hem de %30 civarında daha az yakıt tüketimi sağlanmış olacak.

***

Kenevirin kağıt sanayinde kullanılması ise doğal çevreyi koruma,ekolojik dengeyi muhafaza etme açısından büyük önem taşıyor. Çünkü; bir dönüm kenevirden çıkarılan kağıt ancak 4 dönüm ağaçtan çıkarılabiliyor. Ağaç 20-30 yılda yetişirken kenevir 4 ayda yetişiyor, kenevir 7 defa kağıda dönüştürülebilirken, ağaç ancak üç defa dönüştürülebiliyor.Üstelik, bir dönüm kenevir 25 dönüm orman kadar oksijen üretiyor. Kağıt üretiminde kenevire geçiş orman katliamlarının da önüne geçeceğinden,çok yönlü bir fayda sağlanmış olacaktır. ABD bağımsızlık bildirgesinin kenevirden yapılmış kağıt üzerine yazıldığını söylersek,bunun yeni bir şey olmadığı anlaşılır.

***

Tekstilde,ilaç ve silah sanayinde kenevir bitkisinin yaygınlaşması hem önemli oranda döviz çıktısını engelleyecek hem de önemli bir ihracat kalemi olarak ekonomiyi tetikleyecektir. ASAM' planlı bir çalışma ile 2023 yılına kadar 100 milyar dolar gelir elde edilebileceğini ifade ediyor ki bu çok büyük bir rakamdır.

***

Türkiye aslında kendi yağıyla kavrulabilecek geniş imkanlara sahip bir ülke. Emperyalizme bağımlı siyaset,plansızlık, bu imkanların yeterince değerlendirilmesine fırsat vermedi. Bugün ciddi bir krizin eşiğinde bulunuyoruz.Kendi kaynaklarını kullanamayan bir ülke başkalarının himmetiyle varlığını sürdüremez.Elimizdeki imkanların, hiç tükenmeyecek olanlarından biri kenevirdir. Bu ürün, tıpkı ABD'de olduğu gibi stratejik ürün olarak kabul edilmeli, gerekli yasal düzenlemeler yapılarak ekimi yaygınlaştırılmalıdır. ASAM başkanı Şaban Gülbahar'ın ifadesine göre tam 50 bin alanda kullanılan böyle bir bitkinin ekiminin yasaklanması Türkiye'nin kendi ayağına sıkması,krizden çıkış yollarını kendi eliyle kapatmasıdır.