EBEDİ BAŞKOMUTAN

10 Kasım…

Atatürk,

Ebedi Başkomutan,

76 yıl önce bugün,

Sonsuzluğa uğurladık…

Dünya basını o günlerde Atatürk’ün ölümünü manşetlerden vermiş,

Türk Milleti’nin matemine ortak olmuş…

Hepsi övgü dolu, dünya liderine, ebedi Başkomutan’a yakışan yorumlar;

***

“Ölüm, yenilmezi yendi. Hâkim bakışlı, madenî mavi gözleri kapandı. Fakat muazzam eser bâkidir ve Türk Cumhuriyeti’nin mazisi gelecek için teminattır.”

“Eğer Atatürk, can çekişen Osmanlı İmparatorluğu’ndan genç ve hayat dolu bir devlet çıkarmaya yeten son yirmi yılı, son demlerinde bir şimşek sürati ile hayalinden geçirebilmiş ise, biran içinde, ne harikalı bir destan temaşa etmiştir.”

LE TEMPS

“Bu müstesna büyük adamın ölümünden sonra dünya artık eskisi kadar enteresan değildir.”

BİR BULGAR GAZETESİ

“İktidarı, azmi ve bahadırlığı ile aman bilmeyen galiplerin tatbikine çalıştıkları pranga siyasetini ilk kıran Atatürk’tür. Kendisi cesurane bir tarzda mücadeleyi kabul etmiş ve muvaffak olmuştur.”

BİR MACAR GAZETESİ

“Biz Çinliler, hepimiz bu mateme iştirak ediyoruz. Zira büyük bir milletin, çok sevilen büyük Ata’sının ölümü yalnız Türkiye için değil, aynı zamanda bizim kıtamızda ve bütün dünyada büyük bir boşluk bırakmaktadır.”

BİR ÇİN GAZETESİ

“Atatürk’ün ölümüne, bütün dünyada, büyük bir asker, büyük derecede şerefli bir şahsiyet olarak ağlanmaktadır. İngiltere, önce cesur bir düşman, sonra da sadık bir dost olarak tanıdığı büyük adamı selâmlamaktadır.”

İNGİLİZ BASININDAN

“Parçalanmış, hor görülmüş, can çekişir bir hale getirilmiş olan Türkiye’yi kuvvetli, ileri ve mütecanis bir millet haline getiren adam ölmüştür. Sakarya’nın Gazi’si, istilâcıların galibi ve İzmir’in Fatihi, tarihte en ziyade hayranlığa lâyık örneklerinden birisi olarak yaşayacaktır.”

İSPANYOL BASININDAN

“Dünya, bu savaş ve barış kahramanı büyük adamın ölümü ile fakir düşmüştür.”

BİR MACAR GAZETESİ

“Atatürk, fevkalâde bir devlet adamı, harp sonrası dünya tarihinin en mühim simalarından birisiydi. Atatürk’süz Türkiye büyük bir devlet olamazdı.”

FİN BASININDAN

“Atatürk, şahsiyetlerinin kuvvetiyle milletleri dâhilen ve haricen değiştiren harp sonrası şefleri arasında daima hususi bir yer işgal edecektir. O, yeni Türkiye’nin yaratıcısı ve kurucusu olmuştur. Yakın doğunun şimdiki çehresini bu büyük insan tespit etti. Almanya, Atatürk’ün eserine ve mücadelesine hayrandır. Onda, tarihi eseri, hürriyeti seven büyük milletler için bir sembol olarak kalacak kudretli bir şahsiyet görmektedir.

Atatürk tarihin büyükleri arasında ebedi bir surette gözükecektir. Türk milletine yeni bir medeniyet, kuvvetli ve feyizli bir devlet miras bıraktı. Türkiye’nin Almanya’da haset edilmeksizin takdir ve teslim edilen bu mirası korumasını temenni ediyoruz.”

ALMAN BASININDAN

“Türkiye’nin büyük şefinin vefatı karşısında İtalyan milleti, dost Türkiye’nin üzüntüsüne iştirak eder. Atatürk’ün ölümü ile Yakın Doğu’nun tekâmülüne birinci derecede âmil olan son derece kuvvetli bir şahsiyet zayi olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu yaslı gününde İtalyan milleti, dost memlekete en derin muhabbetlerini gönderir.”

İTALYAN BASININDAN

Her memleket, milleti zafer, refah ve saadet yolunda ilerleten büyük adamlarına heykeller dikecektir. Fakat Türkiye’nin, Kemal Atatürk’ün heykelinin yapılmasında kullanılacak taşı bulmak için dağlarını deşmesi, karıştırması icap edecektir. Zira Türkiye, herkesin haset ettiği bir adama, dostlarının ve düşmanlarının hayran olduğu bir deha adamına kaybı yalnız Türkiye için değil, bütün medeniyet ve dünya için bir kayıp teşkil eden bir adama malik bulunmak bahtiyarlığına nail olmuştur.”

YUNAN BASININDAN

***

Atatürk ne demişti;

Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir; benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu yeterlidir.

Tüm dünya seni tanımış, anlamış, yolundan yürümüş…

Dünyayı değiştirmiş, devrimlerinle örnek lideri olmuşsun…

Ama bu millet seni yeterince anlayamamış Atam…

Ruhun şad olsun…

Hüseyin KURT