Kimliğimizi nasıl izah ederiz ,

Mensubiyetlerimizde önceliklerimiz vazgeçebileceklerimiz veya vazgeçemeyeceklerimiz nelerdir.

İnsanlar kendisini çeşitli olgularla izah eder. kimi ait olduğu milletle kimi dini inancıyla ,kimi inancı içindeki mezhebiyle, kimi o sırada yaşadığı sosyal sınıfla ,kimi coğrafyayla.

İnsanların kendilerini izah etme çeşitlilikleri dahada arttırılabilir.

Kendini izah edebilmenin en zayıf örneklerinden biri insanın vazgeçilmezinin bir siyasal gurubun olmasıdır.

Günümüzde çokça örneklerini gördüğümüz siyaset bezirganları mensup oldukları siyasal partileri o kadar kutsallaştırıyorlar ki partilerinin gözünün içine bakıyorlar, halbuki Dünya ölçeğinde kişinin kendini izahtaki en kuvvetli vurgu " millet mensubiyeti " dir.

Tabii tüm mensupluklara saygı göstermek bir demokratlık göstergesidir .dinsel ,sınıfsal mezhepsel mensubiyetler vardır ve olacaktır da zaman içinde Dünya üzerinde insanlar farklı olgularda da kendilerini mensuplandıracaklardır da.

Fakat asıl olan tarihin ayrışmasının milletler şeklinde olduğudur.

Türkiye’de iktidarı elinde bulunduran güçlerin yeni bir Anayasa değişikliğini Türkiye’nin gündemine getireceği ve getirilecek Anayasa değişikliği teklifinin Millet ve vatandaşlık tarifinin dinci bölücülerin isteği doğrultusunda olduğu söyleniyor.

Hüdapar başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun TBMM de kendisini Milliyetçi parti olarak yutturan partilerin tüm meclis guruplarının , genel başkanlarının gözünün içine baka baka Türkiye’de Özerklik ve Federasyonun tartışılması gerektiğini söylemeye cüret etmesi ve devleti yönetenlerin aval aval seyredip tepkisiz kalması Türk milletini yeni getirmek istedikleri sisteme alıştırma ve hazırlık safhası olarak değerlendirilebilir.

Bir DEM parti mensubunun ağzından Özerklik veya Federasyon kelimelerinin çıkması halinde başlarına Dünyayı yıkacak olan siyasetçilerin , aynı sözleri söyleyen Hüdapar başkanına hiç tepki vermemeleri çok manidardır.

Önce hizmet ettiğim emperyalistler ve ben sonra parti menfaatlerim.

Kalırsa ( tabi ki kalmayacak ) mensubu olduğumu zannettiğiniz millet ( yani aziz millet veya İbrahimi millet) ….