Din bildiğiniz, gerçek sandığınız pek çok fetvanın, söylemin uydurma olduğunu görecek, bilecek ve okuyacaktınız. Ben sizler adına naçizane karınca kararınca araştırdım. Bunların uydurma olduğunu göreceksiniz. Bulduklarımı da sizlerle paylaşmak istedim.

Tevbe: 31. ayeti okuduğunuzda artık tarikat-cemaat âlimlerine(!) eskisi gibi değer vermeyeceksiniz.

Yunus: 61/62. ayeti okuduğunuzda Allah’a hakkıyla yönelenlerin, ALLAH dostu olduğunu görecek, ALLAH dostu diye sizi kandırıp sömürenlere itibar etmeyeceksiniz

İsra: 93. ayeti okuduğunuzda,  âlemlere rahmet peygamberimizin göğe çıkmadığını-Miraç’ın olmadığını öğreneceksiniz.

Tevbe: 34. ayeti okuduğunuzda, paranızla saltanat süren din tüccarları tarafından sömürülmeyeceksiniz

Bakara: 222. ayeti okuduğunuzda, kadınlara özel günlerinde cinsel birliktelik dışında bir yasağın olmadığını öğreneceksiniz.

Cuma: 9. ayeti okuduğunuzda, Cuma namazının kadınlara da farz olduğunu ibretle göreceksiniz.

Araf: 203, Hakka: 44/45/46, İsra: 73/74/75. ayetlerini okuduğunuz da birçoğunu diledikleri gibi uydurdukları hadislere; eskisi gibi itibar etmeyeceksiniz.

Zümer: 43/44. ayeti okuduğunuzda şefaatin tamamen Allah’a ait olduğunu, Tanrı’dan başka şefaatçi edinmenin şirk olduğunu fark edecek, bunu kullanarak insanları aldatan/sömüren sahtekârlara itibar etmeyeceksiniz.

Rum: 31/32, Kehf 29, Enam 153/159. ayetleri okuduğunuzda bölünmenin, mezhepçiliğin şirk olduğunu, gerçek hak yolun KUR’AN olduğunu görecek; artık mezhep/cemaat/tarikat oluşumlarına yol vermeyecek, itibar etmeyeceksiniz.

Araf: 187. ayeti okuduğunuzda cilt cilt kitaplar yazdıkları kıyamet alametlerinin uydurma olduğunu fark edeceksiniz.

Bakara: 256. ayeti okuduğunuzda, namaz kılmayanın, dinden dönenin, velhasıl kimsenin inançlarından dolayı öldürülemeyeceğini bileceksiniz

Araf: 33, Maide 101, Zuhruf 44. ayeti okuduğunuzda sadece Kur’an’dan sorumlu olduğunuzu ve Kur’an’da delili olmayan her verinin şirk olduğunu göreceksiniz

Nahl: 116, Tahrim 1. ayeti okuduğunuzda sevgili Nebimiz dâhil kimsenin helal haram hükmü veremeyeceğini, bu yetkinin Allah’a ait olduğunu ve bu haramların Kur’an’da belirtilenlerle sınırlı olduğunu göreceksiniz.

Bakara: 80/81, Ali İmran 24, Mü’minun 103. ayeti okuduğunuzda Tanrı’nın dilemesi müstesna cehennemden yanıp çıkmanın olmayacağını fark edeceksiniz.

Tevbe: 40. ayeti okuduğunuzda bu zümrenin çok gerekli olmayacak bir konuda bile, üstelik Kur’an’da anlatılan bir kıssa hakkında nasıl yalanlar uydurduğunu fark edecek, bunu yapanlar kim bilir daha ne yalanları din diye uydurmuştur diyeceksiniz.

Nur: 2. ayeti okuduğunuzda Recm(taşlanarak öldürme) cezasının kocaman bir uydurma olduğunu öğreneceksiniz.

Bakara: 197. Ayeti okuduğunuzda Hacın sadece Zilhicce’nin 10. Günü değil Şevval, Zilkade aylarının tamamında da yapıldığını görecek ve binlerce Müslüman’ın Hac farzını yapmadan neden öldüğüne hayret edecektiniz!

Sürçü lisan ettiysem, Tanrım affede.