Birkaç gündür Zafer Partisi genel başkanı Ümit Özdağ’ın “Cem Evlerine ibadethane statüsü vermeyeceğiz” sözü üzerinden, Zafer partisi ve Ümit Özdağ’ın bir Alevi karşıtı olduğu gibi bir algı yaratılmak isteniyor.

Zafer Partisi ve Ümit Özdağ’ın ürettiği gerçek ve milletin yanında politikalarına karşı karalama kampanyası sürdürülüyor.

Zafer Partisi ve Ümit Özdağ Türk milliyetçisidir.

Türk milliyetçileri hayata din veya mezhep ekseninde bakmazlar.

Türk milliyetçileri dünyaya Türk milleti penceresinden bakar.

Türk milliyetçileri siyasi merkezine Türk milletini koyar.

Türk milliyetçileri millet mensubiyetini esas alır. İnsanların inançlarının kendi kişisel tercihleri olduğunu kabul eder.

Türk milletinin bir mensubu İslam inancında olup Sünni, Alevi, Şafi, Şii olabilir.

Türk milletinin bir mensubu Hristiyan inancında olup Protestan, Katolik, Ortodoks olabilir.

Türk milletinin bir mensubu diğer herhangi bir dine inanabilir veya inanmaz.

Hepsi kişiseldir, kişi bazında değişkenlik keşfedebilecek olgulardır.

Yani kişi “İnanmıyorum veya inancımı değiştiriyorum” dediğinde ve kararını verdiğinde inanmaz veya inancını değiştirebilir.

Ama millet mensubiyeti öylemi?

İnsan milliyetinden ayrılabilir mi?

Yani “Ben artık Türk değilim, Türklükten istifa ediyorum” dediğimde Türklükten çıkar mıyım?

Tabi ki çıkmam.

Hiç kimse çıkmaz.

Bir siyasi partide mezhebi veya dini veya hemşericilik gibi olgularla siyaset yapılması peşinden mutlaka klikleşmeyi, parçalanmayı getirir.

Din, mezhep veya hemşeri guruplarının menfaatleri millet menfaatlerinin önüne geçer.

Sonuçta kaybeden milletle birlikte gene aslında milletin bir mensubu olan o parçalanmış siyasetin sahipleri olur.

Orta çağda milletler dinle, siyasi partiler mezheplerle, ekonomi tarımla izah edilirdi.

Her din kendisini bir millet (İslam’da Ümmet) kendi dışındaki tüm inançları da kafir olarak kabul ederdi.

Halbuki orta çağ bitiminde sanayii toplumuna geçişte milletlerin varlığı aslında vardı ama daha belirgin ortaya çıktı.

Türkler Orta Asya’dan bir millet olarak çıkmışken 400 yıl bir ümmet hastalığına yakalanmış, sonuçta yüz yıl önce Atatürk önderliğinde milletleşme sürecine başlanmış ve milletleşme süreci halen devam eden bir millettir.

Türklerin içinde her inançtan insanlar olduğu gibi bir dine inanmayan insanlarda vardır ve hepsi Türk milletinin şerefli bir üyesidir.

Alevi inancındaki arkadaşlarımız da diğer inançlardaki insanlarımız gibi Türk milletinin şerefli mensuplarıdır.

Zafer Partisi’nde Türklüğün dışında bir siyaset izlenemez.

Her yöne eğilen, mideleri çok geniş, çok yüzlü, zübükzade siyaseti yapan partiler var…