Dünya tarihi incelendiğinde tarihe yön veren olguların savaşlarla ilgisi olduğu görülür.

Savaşların milletlerin kaderlerindeki etkisi asla yadsınamaz .

Savaşlar sonuç getirir ama asıl savaş öncesine bakmak , savaşların , yıkımların nedenlerini aramamız gerekir .

İnsanların kitlesel olarak özellikle de kavimler halinde bir kara parçasından başka bir kara parçasına göç etmeleri de göç edenlerinde ,göç edilen toprakların hükümranının akıbetlerini doğrudan ilgilendiren sosyal olaylardır.

Dünyada kurulmuş ve hüküm sürmüş en büyük devletlerden biri olan Roma imparatorluğunu kavimler göçü önce Doğu Roma ve Batı Roma olarak ikiye bölmüş sonra ise Batı Roma imparatorluğunu yıkarak tarihten silmiştir.

Bahse konu olan kavimler göçünün aktörleri göç edenler Hun Türkleri, Germenler ve Keltler.

Göç edilen topraklar Batı Romanın hükmettiği topraklar.

Batı Roma ne Hun Türklerinin ne de Germenlerin kendi topraklarına göç etmesini önemsemedi .

Sonuç tada bu önemsememe yıkılışının ana nedeni oldu.

Türkiye yaklaşık 15 yıldır bir kavimler göçü yaşamaktadır.

Halende Türkiye için yaşamsal bir tehlike olan kavimler göçü devam etmektedir.

Dünyayı yönetme iddiasında olan ABD’nin ön Asya , Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu coğrafyasında uygulamaya koyduğu Büyük Ortadoğu Projesi yürürlüktedir.

Eski ABD dışişleri bakanı Condaleezza Rice BOP projesinin ilk yıllarında projenin asıl amacının Dünyadaki toplam devlet sayısının 2 bine çıkacağını söylemişti.

Bu söylemden sonra Libya üçe, Irak üçe, Suriye üçe bölündü. Mısır, Tunus teslim alındı.

Bir tek İsrail’in sınırları genişledi.

Anlaşıldı ki BOP Ortadoğu’daki tüm ülkeleri parçalara ayırmayı , tüm yeraltı ve yerüstü kaynaklarını gasp etmeyi ve Ortadoğu’daki ABD olarak İsrail’i büyütmeyi amaçlamaktadır.

Böyle bir büyük tehlike ile karşı karşıyayız .

Peki biz ne yapıyoruz?

Türkiye’yi , Türk milletinin haklarını korusun , milleti rahat ettirsin , Türk devletini yönetsin diye devletin başına kendi elimizle getirdiklerimizin Türkiye’yi sattığına şahit oluyor ve aval aval seyrediyoruz.

İngiltere Afrika’nın en fakir ülkelerinden biri olan Ruanda ile kendisine sığınan göçmenleri gönderme anlaşması yapıyor.

Aynı gün Türkiye , Ruanda ile turizm anlaşması imzalıyor .

Daha önce 15 günde 1 uçak seyahati olan Ruanda - Türkiye arasında günde 5 uçak seyahati yapılmaya başlandı.

Türkçesi İngiltere kendisine sığınan göçmenleri Ruanda dümeni ile Türkiye’ye sokuyor.

Peki bu ihaneti aslında kim yapıyor .

Türkiye’deki emperyalizm işbirlikçileri. BOP eş başkanları.

Türkiye’deki 13 milyon illegal işgalci sığınmacı için Türkiye’nin üyesi olduğu NATO sığınmacıların kendi ülkelerine gönderilmesine müsaade etmeyeceğini açıkladı.

Türkiye bir Nato üssümsüdür?

Bu açıklamanın karşılığının verilmesini de boşu boşuna beklemekteyiz.

Görülen durum;

Türkiye’yi korumakla görevli kişilerden Türkiye’yi korumak gerekli görünüyor.

Bir sürü uçağı kapılarında boşuna bekletmiyorlar…