Son birkaç günde Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 'Kürtler ve Aleviyim' diye iki video yayınladı.

Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ahmet Davutoğlu da (kendisine Serok Ahmet denmesinden çok hoşlanıyor) hemen 'Sünni’yim' diye bir video çekip yayınladı.

Diğer arkadaşlardan da benzeri videolar bekleniyor.

Emperyalizm 2002'de AK Parti'yle Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'de iktidara getirdiğinde onun üzerinden bu politikayı yürütmeye çalıştı.

İktidara geldiği yıllarda Tayyip Erdoğan ikide bir Türkiye'de 36 etnisite olduğunu vurgular, ayrıştırıcı bir dil kullanırdı.

İktidarının ilerleyen yıllarında “Bütün milliyetçilikleri ayaklarımın altına aldım, bana Türklükle Türkmenlikle gelmeyin.” gibi sözleri söylemiş politik çizgisini emperyalizmin çizgisi ile paralel hale getirmişti.

Etnisiteye dayalı siyaset modeli Emperyalizmin Ortadoğu ülkelerinde dayatmalarla uyguladığı bir modeldir.

Irak ve Suriye'nin bölünmesi; bu ülkelerdeki siyasetin etnisite ve mezhebi taassuplarla yapılmasının sonucundadır.

Lübnan Ortadoğu'nun Paris'i iken küçücük ülkede mezhebi ve etnik siyaset Lübnan'ı sıradan bir Ortadoğu ülkesi haline getirdi.

Irak'ta ve Suriye'de her etnisitenin her mezhebin bir siyasal partisi vardı.

Hâlen de var.

Şiiler, Sünniler, Kürtler, Türkmenler, Dürziler, Hristiyanlar, Nasturiler, Suriye Alevileri, Araplar, Ezidiler,

Hepsinin ayrı ayrı birer siyasi parti oluşturması, zaman içinde Ortadoğu coğrafyasına gerginlik olarak yansıdı. Zaman içinde iç savaşa dönüştü tabii sonuç olarak da akabinde bu devletlerde milyonlarca ölümden sonra bölünme görüldü.

Irak 4 Suriye (şimdilik) 3 parça.

Katliamlar, bağımlılık, fakirlik coğrafyanın her zerresinde her an yaşanıyor.

Türkiye'de 20 yıl önce denenen ama Türk milleti ve bileşenlerinin birlik ve kardeşlik göstererek reddettiği emperyalist dayatma etnisite ve mezhebi bölünme siyaseti tekrar vizyona sokulmak isteniyor.

Bu ülkede Kürde, Alevi’ye, Sünni’ye veya Türk’e etnisitesi sorulmaz.

Türk milleti üst kimliğinde birlik içinde yaşayan bir toplumuz.

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuran halka Türk milleti denir.” tarifiyle yüzyıllardır birlikte yaşar, acı, tatlı günümüzü paylaşır, birlikte bir gelecek kurmaya çalışırız.

Hısımız, akrabayız, bayrağımız bir, toprağımız bir.

Devlet karşısında eşit bireyleriz.

Yedili masa kurgusunun dış etkiyle oluştuğu kuşkuları hep vardı.

Artık daha da net ortaya çıkmaya başladı.

“Şahsi menfaatlerini müstevilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler.” derken Ak Parti iktidarını kastediyorsanız, yedili masa daha beter görünüyor.

Ak Parti’nin yarım bıraktığı yıkımı tamamlamaya geliyorlar gibi bir hal var…

Tanrı Türk milletinin yanında olsun…