Muhalefet, siyasette yönetme gücünü elinde bulundurmayan kişiler ve grupların görev alanıdır. Örneğin krallıkla yönetilen bir ülkede, iktidar kral iken muhalefet mevcut değildir.

Demokrasi ile yönetilen bir ülkede ise iktidar seçimle işbaşına gelen seçilmişlerdir ve muhalefet belirli seçmen barajını aşmış, parlamentoda halkı temsil eden ve sağlıklı siyasette iktidarın politikasını eleştiren, farkı kamuoyuna sunan taraflardır. Günümüzde muhalefet etmek için sadece siyaset yapmak veya siyasi parti kurmak gerekmez zira bunu basın yoluyla gazetecilik kimliğiyle yapmak artık mümkündür böyle de yapılıyor. Bir bakıyorsunuz yöneticileri, siyasetçisi, sanatçısından, sokakta simit satan herkes eleştiriyor ve muhalefet edebiliyor bunlara da bireysel muhalif diyebiliriz.

     Muhalefet çok çeşitlidir:

 •Rakibinize karşı yapılan bir muhalefet

 •İçe dönük yanlışların düzeltilmesi için, öz benliğe yapılan muhalefet

          Esasında her ikisi de gerekli ve faydalıdır. Tabi, muhalefete de muhalefet etme hakkı doğacaktır. Yazdığımız yazıların içinde öz eleştiri, direk eleştiri, kenarından dokundurma, çerdeki huzuru bozmadan nazik bir şekilde uyarmak da olabilir. Buna karşı bu yazılarımıza tepki verme hakkına sahip taraftarlar da olacaktır. Yorumlarda bunu görüyoruz. Bana kızmasınlar ama  bu tip yorum sahipleri, kraldan fazla kralcılık yapma tarifine uyan kimselerdir. Bazen hiciv yoluyla bazen ironik yollarla mesajlarınızı göndermek imkanı elde edersiniz veya bunu denersiniz. Ancak ülkemizde mevcut iktidarın ve iktidara karşı duran muhalefetin de yandaşları ve onun da ötesinde yalakaları, azımsanamayacak derecede çoktur.

      Meseleyi kişiselleştirmeden, kutuplaştırmadan bağlamak istiyorum. Dost acı söyler, bazı eksiklikleri görmek, problemlerin  büyümeden çözümüne katkı sunar. Eleştiri sahiplerine düşmanca tavır takınmak yerine anlamaya çalışmak ve bu doğrultuda çözümler üretmek, bulunduğunuz yapıya en büyük dostluk olacaktır. Bir parti nasıl küçültür yazımdan sonra dolaylı yollardan veya özelden gelen mesajlardan gördüğüm kadarıyla pek çok kişi:

 “hay sağ olasın hissiyatımıza tercüman oldun.” dedi.

       Bunun yanında karşı çıkanlar, karşı çıkmanın ötesinde hakaret edenler de oldu. Yıllardır yazı yazarım, siyasetin içindeyim, sevinerek size söylemeliyim ki giderayak yalakalar ve zalimin zulmüne alkış tutanlar azalmaktadır. Bu bizim mahallede de bizim cenahta da bizim fikir dünyamızda da böyledir, azaldığını söylemek mümkündür.

      Eleştirimizde yapıcı, naif olmak durumundayız. Aksi halde saflaşma ve kutuplaşma dışında bir işe yaramayacaktır. Eleştiri, sahibini ait olduğu dünyadan koparmamalı, bu tür olumsuzluklar oluyor diye olumlu şeyleri görmekten alıkoymamalı. Aksi halde bu tavır bizi eleştirdiğimiz yapılara benzetecektir. Onun için anonim yazılar, herkese yönelik yazılardır, adrese teslim yazılar değildir.

      Buradan her parti mensubu okur kendisine pay çıkarabilecektir. Bunun, zannımca bir sakıncası yoktur. Tüm siyasiler üzerine alınabilir. Ülkemizde hukuk ve adaletin geliştiğini, insanların fikirlerini rahatlıkla söyleyebildiğini, tekrar etmeye ne kadar lüzum var bilmiyorum. Ama hepimizin öncelikli görevi birbirimizi anlamaya yönelik adımlar, hoşgörülü bakış açıları ve ortak paydaların çoğalmasını sağlayacak iletişimleri kurmak ve sürdürmektir.

      Diğer yazımda bahsettiğim gibi ben Zafer Partisi’nin kurucusu ve üst düzey yöneticilerindenim. Olumlu ya da olumsuzlukta herkes kadar payım var, dolayısıyla eleştirilerimin de alkışlarımın da kendime düşen kısımlarını, yani payımı biliyorum.

     Eleştiriden vazgeçmediğimin altını çiziyorum. Buna rağmen sanki Zafer Partisini desteklemekten vazgeçmişiz gibi mesajların, yorumların gelmesi, beni üzmektedir. Tabi olarak bu arkadaşların da hassasiyetlerine saygı göstererek, ve fakat yine de zaman zaman uyarıcı yazılarımı yazmaya devam edeceğim.

    Unutulmamalıdır ki iç muhalefetin olmadığı partilerde, insanlar mücadeleden vazgeçer, partilerinden kopar. Rahatsız oldukları şeyler dile gelirse, içeride bazı şeylerin düzeleceği umuduyla kalmaya devam ederler. Netice itibariyle muhalefet, zannedildiği gibi siyasete zarar veren yıkıcı bir şey değil, yapıcı ve inşa edici bir eylemdir. Bu eylemin muhatapları karşı çıkma hakkına sahiptir. Ancak eleştiriler insanlara yalakalık yapmak bu yolla kendisini daha ön plana çıkartmak rol çalmak isteyen tüfeyli tipler çıkabilir! Bu parazitler kanımca eleştirene de eleştirilenlere de zarar veren lüzumsuz göz boyamacılardır. Onlara aldırmaksızın dost acı söyler niteliğinde eleştiri yapmak her zaman faydalı olmaya devam edecektir.