Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM dönem açılışında yeni bir anayasa teklifi getireceklerini söyledi.

Yeni anayasa konusunu bir süredir işliyorlardı zaten.

20 yıldan fazladır Ak Parti iktidarında yaşıyoruz.

Toplumdan öyle veya böyle bir karşılık buluyorlar. Ama bir güven sorunlarının da olduğu açıktır.

Yeni anayasa teklif edeceğiz dediklerinde Ak Parti seçmeni bile bir huzursuzluk yaşıyor.

Bu durumun sebeplerini derinlerde aramak lazım.

Ak Partinin kurucularının esas dünyaya bakışlarını hatırlamak gerekir.

 Türkiye Cumhuriyeti Türk milliyetçiliği esaslarında kurulmuş, tebalıktan, bireyliğe, padişah kulluğundan, cumhuriyet vatandaşlığını, ümmetten millete, geçiş yapan çağdaş bir devlet olarak kuruldu.

İstiklal harbiniz yapıldığında ve Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda devre dışı kalmış, devrilmiş bir siyasal akım vardı.

1923’den 1945’e kadar siyasal alanda etkin olamayan bu devrilmişler, 2’nci dünya savaşının galibi ABD’nin desteği ile iktidara getirildi.

Bunlar Cumhuriyete muhalif “karşı devrimci” idiler.

Ak Parti 1945’de ABD ekseninde başlayan karşı devrimci siyasal hareketin son halkasıdır.

Onlar Türk milleti olgusunu kabul etmediler. Aksine Türk milleti fikri onlar için sinirlerini bozan kendi ideolojilerine düşman bir fikir idi.

Orta çağı da yaşıyorlardı, halen orta çağda yaşıyorlar. Yakın çağa bile gelemediler.

Dünyaya bakışınızda eğer millet yok ise, doğal olarak milli bir siyaset izlemeniz söz konusu bile olmaz. Getirdiğiniz tekliflerde milletle uzak yakın ilişkili olmaz.

Ak Partinin Türk milletin önüne getirdiği ve onaylattığı iki anayasa değişikliği teklifini incelediğimizde, 2010’da devleti FETÖ’ye teslim edip, 2016’da kahpe bir darbe girişimine sebebiyet verdiğini toplum yaşadı.

FETÖ ihanetin de ortağı Ak Partinin sorumluluğunu toplum aramaktadır.

2017 başkanlık sistemine geçiş referandumundaysa Türk demokrasisi 150 yıl geriye gitti.

Türkiye demokrasi liginden düştü.

Yeni anayasa teklifinde ne getireceklerini, getirecekleri teklifin Türk milletinden neleri götüreceğini nelere mal olacağını kestiremiyoruz bile.

Ama emareleri görülmektedir.

Ak Parti başkanı Erdoğan “Milletin çeşitliliğini” esas alan bir anayasa teklifi getireceklerini söyledi.

Bir toplum çeşitliyse o millet olmaz. Halk olur.

Millet toplumların halkların birliğinden oluşur.

Ak Parti başkanı bunu bilmiyor mu?

Tabii ki biliyor.

Ama başta dedik ya Cumhuriyet millet esasına göre bir devrim olarak kuruldu. Bunlar da şimdi karşı devrimin gereklerini yapmaya çalışıyorlar.

Bu dünya görüşünde olanlar Osmanlının yıkılmasına sebep olan zihniyettir.

Çağdışı kalmalarının sonucu koskoca bir devlet yıktılar. Türkiye Cumhuriyeti’ne de kastettikleri görülmektedir.

Bu örümcekleşmiş gayri milli zihniyetten gelen her teklifi Türk milleti noktasına virgülüne en ince ayrıntısına kadar incelemeli, iyice anlayıp dinlemeli, getireceği zararları iyice ölçmeli ona göre karar vermelidir.

Milleti defalarca kandıran bir kere daha kandırır…