Milletçe ciddi bir dönemeçten geçiyoruz. Meselemiz sadece ekonomik kriz değil, milletçe bir inanç krizine sürükleniyoruz. iktidarın din adına yaptığı her yanlışın faturası dine çıkıyor. Bazıları da bunu teşvik ediyor. FETÖ ve AKP'nin hatalarından İslam karşıtı bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar.

Dinsiz, dilsiz millet olunmaz. Milliyetçiliğimiz dini reddetmez, farklı dinlere mensup soydaşlarımızı -ulus- çerçevesinin dışına itmez. Soydaşız, dindaş değiliz deriz. Diğer Müslümanlara da dindaşız ama milletdaş değiliz deriz. Bunları kendimizi ayırmak, ayrıştırmak için yapmayız. Bir gerçeğin altını çizmek milletle ümmeti karıştırmamak için yaparız.

AKP iktidarının dini kullandığı, her yanlışını dinle örtmeye çalıştığı doğru. AKP böyle yaparken din ne yapsın? Bu siyasete karşı olurken bu karşıtlığı dine yöneltme hatasına da düşmemek gerekir. Bir millet manevi değerlerini kaybederse her şeyini kaybeder. FETÖ veya AKP'ye karşıtlığı sinsi bir propaganda ile İslam'a yöneltmek aslında AKP'nin kirli iktidarına destek olmak olur.

Zaten AKP şunu yapmıyor mu? Biz İslam'ı onlar İslam karşıtlığını temsil ediyorlar diyor. Kendini dinle tanımlayarak kendi dışında kalanları Müslümanlık çerçevesinin dışına itiyor. Emin olun, CHP-dinle problemli- geçmişinden koptukça bundan en çok AKP rahatsız oluyor. Çünkü bu dini ayrıştırma üzerine kurulan siyasetini anlamsızlaştırıyor. AKP'ye din düşmanı bir muhalefet lazım. Böyle olunca çalışmasına, ter dökmesine gerek yok, biz Müslüman onlar Müslümanlık dışı diyerek seçimi almak çocuk oyuncağı haline gelir.

Müslümanlık en son ve en ekmel dindir. Hatalarımız, eksiklerimiz olabilir. Böyledir diye de dinimizi, milliyetimizi kurda kuşa yem etmeyiz. Ne diyordu rahmetli Türkeş: Hira dağı kadar Müslüman, Tanrı dağı kadar Türk’üz. El hak öyleyizdir. Hem Müslüman hem Türk’üz. Lakin öteki Müslümanlarla din yönünden kardeş, öteki Türklerle de soydaşız. Farklı dinlere sahip olmak soydaşlığımıza, Türklük bilincimize halel getirmez. Ayrıca şunu da tespit etmek gerekir: vay, siz misiniz Türklüğünüzü İslam'la meczedenler diyenlerin çoğu aslında milliyetçi bile değil. Dertleri Gagavuz ya da sekel soydaşlarımız değil, Milliyetçiliğimizde gedikler açmak, milliyetçilikle iç içe geçmiş, milli varlığımızın bir parçası haline gelmiş dinimizle aramıza mesafe koymak. Bunun içinde her fırsatı kullanıyorlar.

İslam ne AKP'nin ne FETÖ'nün yaptığıdır. Bunlar dünya için dini kullandılar. Binlerce insanı dininden, imanından ettiler. FETÖ tokat yedi, İslam'ı kullanan diğerleri de er geç onun tokadını yiyecekler. Gençler, FETÖ ile AKP'nin yaptıkları üzerinden kurulan tuzaklara düşmemeli. Kâinatta İslam'ı tek temsil eden kişi Hz. Peygamberdir. İslam, onun yaptıkları, yaşadıkları ile değerlendirilir. Örnek şahsiyet odur. O içebilenler için bir rahmet pınarıdır. Kimse Gagavuz kardeşlerimizle aramıza giremeyeceği gibi, onları bahane ederek dinimizle aramıza mesafe de koyduramaz! Biz kan ve karındaşlarımızın inanç değerlerine inanmasak da saygılı olmak zorundayız.